Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-21 08:19:11 Wykaz zgłoszeń / 2019 Dorota Zyszkiewicz Edycja artykułu
2019-02-20 12:55:32 Starostwa / Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na realizację robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2019-02-20 12:51:23 Starostwa / Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na realizację robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2019-02-20 12:09:28 Starostwa / Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na realizację robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2019-02-20 11:45:06 Starostwa / Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na realizację robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2019-02-20 11:12:57 System informacji dla pasażera / System informacji dla pasażera w powiatowych przewozach pasażerskich Grzegorz Dziewięcin Edycja artykułu
2019-02-20 10:11:21 Wykaz zgłoszeń / 2019 Dorota Zyszkiewicz Edycja artykułu
2019-02-19 12:01:52 Wykaz zgłoszeń / 2019 Dorota Zyszkiewicz Edycja artykułu
2019-02-18 11:45:50 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Dostawa oraz wykonanie i montaż mebli oraz urządzeń/materiałów pod zabudowę w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji, Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Architektury i Budownictwa, usytuowanych w Pucku przy ul. Kolejowej 7 B z podziałem na 2 części Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2019-02-15 15:30:00 Starostwa / Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na realizację robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” Tadeusz Matejewski Edycja artykułu