Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Dyżury Starosty lub Wicestarosty

DYŻURY:

Starosta Jarosław Białk

lub

Wicestarosta Tomasz Herrmann

Wtorek 15:30-16:30

Zapisy na dyżur pod numerem telefonu

58 673-42-02

2013-08-05 13:53:06
Informacja dot. sposobu zgłaszania awarii elektrycznej do ENERGII

 
2015-01-15 14:34:52
Informator dla GIMNAZJALISTÓW

2015-06-08 14:33:09
Projekt planu transportowego

2015-10-29 10:38:07
Wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki i przetwórstwa

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY PUCKIEGO

z dnia 12 LISTOPADA 2015 r.

 

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 j.t. ze zm.), art. 30, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

2015-11-12 13:56:46
Informacja dot. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Powiat Pucki

2016-01-05 10:45:17
Informacja dot. znalezionego telefonu

2016-08-03 10:30:41
Informacja dot. znalezionego telefonu

2016-08-10 15:12:36
Informacja dot. znalezionego telefonu

2016-09-07 13:39:26
Informacja dot. znalezionej karty-klucza do samochodu

2016-09-12 08:48:38