Starostwo Powiatowe w Pucku 

 

 

Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Pucku: 7:30 - 15:30


Godziny przyjmowania obywateli w Wydziale Komunikacji, Wydziale Architektury i Budownictwa oraz w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru:


Wydział Komunikacji:

poniedziałek 8:00 - 15:00
wtorek 8:00 - 14:00
środa 8:00 - 14:00
czwartek 9:00 - 17:00
piątek 8:00 - 14:00

 


Wydział Architektury i Budownictwa:

poniedziałek          7:30 - 15:30
wtorek dzień wewnętrzny (sekretariat Wydziału 7:30 - 15:30)
środa 7:30 - 15:30
czwartek

7:30 - 17:00

piątek dzień wewnętrzny (sekretariat Wydziału 7:30 - 14:00)

 

Dokumenty można składać w sekretariacie wydziału lub w sekretariacie Starostwa
przy ul. Elizy Orzeszkowej 5 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15:30.

 
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru:
 
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków:
 

poniedziałek

10:00 - 14:00

wtorek 10:00 - 14:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek dzień wewnętrzny
piątek 10:00 - 14:00

 


Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

poniedziałek 8:00 - 13:00
wtorek 8:00 - 13:00
środa 8:00 - 13:00
czwartek dzień wewnętrzny
piątek 8:00 - 13:00W czwartek oraz w pozostałe dni, poza ww. godzinami obsługi petentów, wnioski, zlecenia i operaty techniczne można składać w sekretariacie wydziału przy ul. Kolejowej 7 (budynek "C" Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) lub w sekretariacie Starostwa przy ul. E. Orzeszkowej 5 w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30).

Narady koordynacyjne uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu odbywają się w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. Kolejowej 7 (PCKZiU budynek "C", pokój nr 6), w każdy czwartek (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00 – 15.00.
Przewodniczący narad koordynacyjnych przyjmuje petentów oraz dokumentacje projektowe codziennie w godzinach 8.00 – 15.00, z wyjątkiem dni narad oraz dni wolnych od pracy.

 


Liczba odwiedzin : 9327
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Dziewięcin
Osoba odpowiedzialna za informację : Janusz Łęgowski
Czas wytworzenia: 2015-02-16 19:29:13
Czas publikacji: 2018-07-25 09:08:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak