Rok 2017 - I KWARTAŁ  

 

 

Rb- 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31.03.2017 r.

 

Rb- 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31.03.2017 r.

 

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.03.2017 r.

 

Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan na koniec pierwszego kwartału 2017 r.

 

Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec pierwszego kwartału 2017 r.

 

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za pierwszy kwartał roku 2017

 

Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za pierwszyi kwartał roku 2017

 

Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami od początku roku do końca pierwszego kwartału 2017 

 

Rb - 28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 r.

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 320
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Klawikowska
Czas wytworzenia: 2017-05-02 13:33:03
Czas publikacji: 2017-05-02 13:33:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak