Budżet 2013  

 

  

 

Uchwała Nr 170/p121/B/I/13 (1.6 MB)

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

W sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania

budżetu Powiatu Puckiego za I półrocze 2013 r.

 

Uchwała Nr XX/179/2012 (63.7 KB) 

w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2013


uzasadnienie do Uchwały Nr XX/179/2012 (336.7 KB)

zał. nr 1 do Uchwały Nr XX/179/2012 (101.6 KB)

zał. nr 2 do Uchwały Nr XX/179/2012 (96.5 KB)

zał. nr 3 do Uchwały Nr XX/179/2012 (21.1 KB)

zał. nr 4 do Uchwały Nr XX/179/2012 (17.9 KB)

zał. nr 5 do Uchwały Nr XX/179/2012 (81.9 KB)

zał. nr 6 do Uchwały Nr XX/179/2012 (36.4 KB)

zał. nr 7 do Uchwały Nr XX/179/2012 (35.5 KB)

zał. nr 8 do Uchwały Nr XX/179/2012 (28.2 KB)

zał. nr 9 do Uchwały Nr XX/179/2012 (37.3 KB)

zał. nr 10 do Uchwały Nr XX/179/2012 (38.8 KB)

 

Uchwała Nr 086/p121/A/I/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13.05.2014 r. dot. pozytywnej opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Puckiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Puckiego za 2013 r.  (920.2 KB)

 

Uchwała Nr 095/p121/R/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 09.04.2014 r. dot. pozytywnej opinii sprawozdania zarządu Powiatu Puckiego z wykonania budżetu powiatu za rok 2013  (1.3 MB)

 


Liczba odwiedzin : 790
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Markut
Czas wytworzenia: 2013-06-06 10:55:06
Czas publikacji: 2013-06-06 10:55:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak