Rok 2014 I kwartał 

 

 
 

Rb- 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31.03.2014 r. (837.8 KB)


Rb- 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31.03.2014r. (823.6 KB)


Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.03.2014 r.  (865 KB)


Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan na koniec pierwszego kwartału 2014 r. (755.4 KB)


Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec pierwszego kwartału 2014 r.  (841.7 KB)

 


Liczba odwiedzin : 686
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Markut
Czas wytworzenia: 2014-05-26 11:37:33
Czas publikacji: 2014-05-26 11:37:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak