Sekretarz Powiatu 

 

Janusz Łęgowski

 

84-100 Puck ul. Elizy Orzeszkowej 5

tel. 058 673 41 71

e-mail: sekretarz@starostwo.puck.pl

 

Do zadań Sekretarza Powiatu nalezy w szczególności czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w Starostwie, prowadzenie całości spraw związanych z organizacją Starostwa, nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał i innych materiałów kierowanych na posiadzenia Zarządu i Rady Powiatu Puckiego oraz koordynacja kontroli działalności komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.

 


Liczba odwiedzin : 3092
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Pędzisz
Czas wytworzenia: 2004-06-03 00:00:00
Czas publikacji: 2018-03-20 13:20:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak