Roczne 

 

 

Rb- ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2014 r.

 

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające ostanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2014 r.

 


Liczba odwiedzin : 588
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Pędzisz
Czas wytworzenia: 2015-11-04 09:52:58
Czas publikacji: 2015-11-04 09:56:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak