Rok 2012 

 

  

Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012.


Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012.

 


Liczba odwiedzin : 649
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marek Gafka
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Markut
Czas wytworzenia: 2013-11-29 13:21:13
Czas publikacji: 2013-11-29 13:21:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak