Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony_zakup wyposażenia do Pracowni Rysunku Technicznego, Pracowni Technologii i Pracowni Logistycznej dla PCKZiU w Pucku oraz Pracowni Recepcji Hotelowej, Pracowni Obsługi Gości i Ekspedycji Śniadań i Pracowni Analizy Żywności dla ZSP w Kłaninie, realizowanego w ramach projektu „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego”.

2018-07-18 11:25:41
Przetarg nieograniczony_Dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i stacjonarnych oraz szyn jezdnych w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. Kolejowej 7B

2018-03-09 12:11:58
Przetarg nieograniczony_Zakup wyposażenia do pracowni Rysunku Technicznego i Pracowni Logistycznej dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7 - sprzętu elektronicznego i oprogramowania, z podziałem na 4 części

2018-03-05 09:14:35
Przetarg nieograniczony_Zakup wyposażenia do pracowni Rysunku Technicznego i Pracowni Logistycznej dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7 - sprzętu elektronicznego, oprogramowania oraz zestawu mebli szkolnych, z podziałem na 6 części

2018-01-19 13:27:15
Dostawa dwóch fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych - kolor A3. Zamówienie podzielone jest na dwie części.

 

2017-10-20 14:18:47
Przetarg nieograniczony_Dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem nowego fabrycznie sprzętu elektronicznego i oprogramowania w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.

2017-10-09 14:30:34
Postępowanie o równowartości kwoty do 30 tys. EUR _ Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Puckiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

2017-09-27 14:10:24
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie ZoC na dostawę materiałów biurowych oraz tonerów i tuszy

2017-02-01 10:28:25
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pucku oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w latach 2017-2019

2016-12-29 11:31:40
Przewóz uczniów na spotkania akdemickie poza Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego realizowane w ramach projektu: " Zdolni z Pomorza-powiat pucki"

 

2016-12-15 11:11:18