Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa budynku użyteczności publicznej w zakresie: budowa windy przy internacie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania uzyskanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”, dla projektu pt. „Likwidacja barier architektonicznych w PCKZiU budynku internatu (budynek C) poprzez budowę windy przyściennej.” 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Załączniki edytowalne do SIWZ: Nr 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6

 

Załącznik nr 7 do SIWZ- Wzór Umowy

 

Decyzja

 

Załacznik Nr 8. 1 do SIWZ- Dokumentacja projektowa

 

Załacznik Nr 8.2 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiotu Robót Budowlanych (STWiORB)

 

Załącznik Nr 8.3 do SIWZ- Przedmiary

 

Informacja Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 231
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Tadeusz Matejewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Tadeusz Matejewski
Czas wytworzenia: 2018-01-22 14:34:53
Czas publikacji: 2018-02-21 15:07:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak