2018 

 

Informacja o zgłoszeniach zamiaru budowy o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, i 19a ustawy Prawo budowlane

 

Lp.

Data zgłoszenia Opis projektowanego obiektu Lokalizacja zgłoszenia (adres) Imię i Nazwisko Inwestora lub nazwa Inwestora Sygnatura Inspektora Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
             
1 05.01.2018

Budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej z 3 studniami chłonnymi

Kosakowo, ul. Kalinowa, dz. nr 422

DS DEVELOPMENT Sp. zo.o. Sp. K.

 

 POSTANOWIENIE

BEZ UWAG

2 09.01.2018

Rozbiórka i budowa sieci napowietrznej nN

Rzucewo, obręb Osłonino, gm. Puck, dz. nr 171/13, 171/9

Daria Kłodzińska

   SPRZECIW
3 11.01.2018

Budowa sieci wodociągowej z przyłączem

Leśniewo, gm. Puck, dz. nr 440, 442

Edwin Szefka

   BEZ UWAG
4 12.01.2018

Budowwa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków

Władysławowo, ul. Droga Chłapowska, Skandynawska

dz. 71/8, 71/54, 135-obr. 09

dz. 79/7, 79/8, 77, 11, 50, 65-obr. 08

dz. 91, 92, 94, 89-obr. 07

Danuta Gębarowska

   SPRZECIW
5 12.01.2018

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Tupadły, ul. Maślakowa i Niemianowana

dz. 225/2, 211/34, 211/31, 210/33

Zbigniew Wieczorek

  BEZ UWAG
6 17.01.2018

Budowa sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej

Mechelinki, gm. Kosakowo,ul. Do Morza, dz. nr 238/4-238/17

DS DEVELOPMENT Sp. zo.o. sp.k.

   BEZ UWAG
7 19.01.2018

Budowa linii kablowej nn-0,4kV

Władysławowo obręb 05, dz. 576/7, 577/4, 576/2

ENERGA- OPERATOR S.A.

 

 POSTANOWIENIE

BEZ UWAG

8 22.01.2018

Budowa sieci wodociągowej

dz. nr 1792, 1798, 669, 1833, 610, 648/1, 633, 1825 obręb Żarnowiec, gm. Krokowa

Gmina Krokowa

   BEZ UWAG
9 22.01.2018

Przebudowa ulic Łubinowej, Kwiatowej, Ogrodowej, Wiśniowej oraz odcinka ul. Na Stoku wraz z siecią kanalizacji deszczowej

dz. nr 1825, 1792, 1798, 669, 1833, 628/8, 628/19, 628/21, 610, 631, 632, 633, 648/A (648/1), 708, 705/4, 704, 745/A (745/1) obręb Żarnowiec, gm. Krokowa

Gmina Krokowa

 

 POTANOWIENIE

BEZ ROZPATRZENIA

10 25.01.2018

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem kanalizacyjnym

Smolno, gm. Puck, dz. nr 368/2, 368/11, 359/1, ul. Jantarowa

Tomasz Skuza

   BEZ UWAG
11 26.01.2018

Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Mechelinki, gm. Kosakowo, ul. Do Morza, dz. nr 238/1, 238/2, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6, 238/7, 238/8, 238/9, 238/10, 238/11, 238/12, 238/13, 238/14, 238/15, 238/16

DS DEVELOPMENT Sp.zo.o. Sp.k.

   BEZ UWAG
12 01.02.2018

Budowa przyłączy oraz odcinków kanalizacji deszczowej

Mosty, gm. Kosakowo, ul. Łąkowa, Okrężna

dz. nr 1299, 1283, 1252, 994/43, 1201

Gmina Kosakowo

 

 POSTANOWIENIE

BEZ UWAG

13 01.02.2018

Budowa studni chłonnych

Mosty, gm. Kosakowo, ul. Kasztanowa, dz. nr 1208/7

Gmina Kosakowo

 

 POSTANOWIENIE

BEZ UWAG

14 01.02.2018

Budowa studni chłonnych wraz z odcinkami kanalizacji deszczowej

Suchy Dwór, obręb Pogórze, gm. Kosakowo, dz. nr 190/451

Gmina Kosakowo

 

 POSTANOWIENIE

BEZ UWAG

15 01.02.2018

Budowa kanalizacji deszczowej (układu retencyjno-chłonnego)

Pierwoszyno, gm. Kosakowo, ul. Wiśniowa, dz. nr 59/2, 79/21, 80/7, 78/7

Gmina Kosakowo

 

 POSTANOWIENIE

16 01.02.2018

Budowa studni chłonnych wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej

Mechelinki, gm.Kosakowo, ul. Stoczniowców, dz. nr 134/1, 221, 133/15 Mechelinki

Gmina Kosakowo

 

 POSTANOWIENIE

BEZ UWAG

17 01.02.2018

Budowa studni chłonnych

Pogórze, gm. Kosakowo,ul. Baryki, Poświatowskiej, dz. 36/10, 36/82

Gmina Kosakowo

 

 POSTANOWIENIE

BEZ UWAG

18 02.02.2018

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wbudowanym garażem

Żelistrzewo, gm. Puck, dz. nr 186/37

Marcin Sychowski

   BEZ ROZPATRZENIA
19 08.02.2018

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej

Pogórze, dz. nr 25/16; 26/21

Invest Home

   BEZ UWAG
20 08.02.2018

Budowa sieci wodociągowej

Lubkowo, dz. 152/15

Mańdok Paweł

  BEZ UWAG
21 19.02.2018

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Odargowo, dz. 296/3

Szeloch Karolina

 

 POSTANOWIENIE

BEZ ROZPATRZENIA

22 21.02.2018

Budowa elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV i oświetleniowej; rozbiórka elektroenergetycnej linii napowietrznej nn-0,4kV

Kuźnica, dz. 48 i 54/4

SEA POWER Sp. z o.o. Inwestum S.K.

   POSTANOWIENIE
23 28.02.2018

Budowa sieci i przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

Dębogórze, dz. 613; 76/4; 76/1

DS Development Sp. z o.o. Sp. K.

   BEZ ROZPATRZENIA
24 28.02.2018

Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Rozewie, dz. 761

Milewska Anna

Milewski Andrzej

Milewski Krzysztof

 

 POSTANOWIENIE

BEZ UWAG

25 05.03.2018

Budowa sieci wodociągowej

Władysławowo, dz. 26/10; 26/11; 30/1; 31/14; 97; 36

Kortas Wojciech

   BEZ UWAG
26 05.03.2018

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Pierowszyno, dz. 240

Prem Development Sp. z o.o. S. K.

   BEZ ROZPATRZENIA
27 08.03.2018

Budowa sieci wodociągowej

Połczyno, dz. 574/26; 574/21 i 574/25

Zelewski Krzysztof

  BEZ UWAG
28 08.03.2018

Przebudowa-poszerzenie otworów wewnątrz lokalu w buydnku mieszkalnym jednorodzinnym

Rzucewo, dz. 166/5

Kaszuba Szymon

 

 POSTANOWNIENIE

BEZ UWAG

29 12.03.2018

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

obreb 0002-Chłapowo 221104_5-Władysławowo Wieś,dz. nr 358/9, 358/1, 355

Adam Sikora

   BEZ UWAG
30 14.03.2018

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Kosakowo, ul. Aksamitna, dz. nr 168/18

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,PEKO'' Sp. zo.o.

  BEZ UWAG
31 14.03.2018

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia mieszkalne

Puck, dz. nr 124

Zbigniew Liske

   SPRZECIW
32 15.03.2018

Przebudowa ul. Owocowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, rozbiórką i budową sieci oświetleniowej oraz rozbiórką i budową sieci teletechnicznej

Dębogórze, ul. Owocowa, dz. 188/1, 189, 191/6, 197/11, 213, 215/3

Gmina Kosakowo

   BEZ UWAG
33 15.03.2018

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Tupadły, gm. Władysławowo, dz. 177/25, 178/10, 178/30, 404, 405, 228/41, 228/24, 228/33

Teresa Wittbrodt

 

 POSTANOWIENIE

BEZ UWAG

34 15.03.2018

Budowa sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej

Dębogórze, gm. Kosakowo, dz. nr 613/76/4, ul. Paprykowa, Sezamkowa

DS DEVELOPMENT Sp.zo.o. sp. k.

   BEZ UWAG
35 20.03.2018

Budowa sieci wodociągowej

Domatowo, gm. Puck, dz. 26, 25/38, 25/8

Dawid Nikrant

   BEZ UWAG
36 20.03.2018

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV

Pogórze, gm. Kosakowo, ul. Kościuszki, dz. 52/18, 53/8, 50, 52/17, 49/6, 1044, 1043, 1053, 1054, 1055

Energa Operator S.A.

   BEZ UWAG
37 21.03.2018

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i tymczasowego zbiornika na ścieki sanitarne

Błądzikowo, gm. Puck, dz. nr 279

Monika i Dariusz Maszota

   BEZ UWAG
38 21.03.2018

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej-ETAP I

Pogórze,gm. Kosakowo, ul. Czarnieckiego, dz. nr 71/14

ORLEX INVEST Sp.zo.o. Sp.k.

 

 POSTANOWIENIE

SPRZECIW

39 23.03.2018

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków

dz. nr 71/8, 71/54, 135-obr. 09-Władysławowo

dz. nr 79/7, 79/8, 77, 11, 50, 65, 46-obr. 08 Władysławowo

dz. nr 91, 92, 94, 89-obr. 07-Władysławowo

Danuta Gębarowska

 

 POSTANOWIENIE

BEZ UWAG

40 23.03.2018

Budowa kanalizacji deszczowej

Jastrzębia Góra, gm. Władysławowo, ul. Żarnowcowa

dz. nr 103/4, 103/5, 108/2, 103/2-ark. 7

dz. nr 2-ark. 10

dz. nr 5, 6-ark. 5

Gmina Władysławowo

 

 POSTANOWIENIE

SPRZECW

41 26.03.2018

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV oraz rozbiórka linii napowietrznej nn-0,4kV

Jastrzębia Góra, gm. Władysławowo, ul. Obrońców Westerplatte, dz. nr 6/3-ark. 9

Gmina Władysławowo

   BEZ UWAG
42 26.03.2018

Budowa linii kablowej

Mechelinki,gm. Kosakowo, ul. Do Morza, dz. nr 140, 143/13, 156/8, 156/9,157, 158, 238/17

Energa Operator S.A.

 

 POSTANOWIENIE

BEZ UWAG

43 28.03.2018

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociagowego

Rekowo Górne, gm. Puck, dz. 21/4, 24/14, 27/72, 27/99, 27/107

Aleksandra Lademann

  BEZ UWAG
44 29.03.2018

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Ostrowo, dz. 276/7; 276/30; 263/9 i 276/39

Wichert Jacek

  BEZ UWAG
45 04.04.2018

Budowa oświetlenia ulicznego

Pogórze, gm. Kosakowo, ul. Tuwima, dz. 133/13, 137/5, 137/3, 117

Gmina Kosakowo

 

POSTANOWIENIE

BEZ UWAG

46 04.04.2018

Budowa sieci wodociągowej

Władysławowo, dz. 26/11; 25/6; 24/1; 23/7 i 22/7

Nagórski Sebastian

   BEZ UWAG
47 05.04.2018

Budowa sieci wodociągowej

Domatówko, dz. 7; 54/12; 54/11; 55/10; 55/7 i 55/8

Magrian Szymon

  BEZ UWAG
48 09.04.2018

Budunek mieszkalny jednorodzinny

Darzlubie, dz. 107/27

Pelowski Michał

  BEZ UWAG
49 09.04.2018

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej

Dębogórze, dz. 399; 398; 397/7; 397/6; 397/5; 405/2; 406/1; 406/2

Energa Operator

   BEZ UWAG
50 11.04.2018

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Kosakowo, dz. nr 88/101

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o.

  BEZ UWAG
51 11.04.2018 Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych A i B Władysławowo, dz. 13/17 Marian Patalas  

 POSTANOWIENIE

BEZ UWAG

52 11.04.2018 budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych A i C o dwóch lokalach mieszkalnych każdy oraz budynku mieszkalnego jednorodzinego B Wladysławowo, dz. 295 Piotr Patalas  

POSTANOWIENIE

SPRZECIW

53 12.04.2018 Budowa sieci wodociągowej Błądzikowo, dz. 177; 205; 235 i 244 Gmina Puck    BEZ UWAG
54 17.04.2018 Budowa sieci kablowej i latarni oświetleniowych oraz rozbiórka sieci kablwej i latarni oświetleniowych Krokowa, dz. 10/32 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. PB SPRZECIW
55 18.04.2018 Przebudowa urządzenia infrastruktury technicznej Władysławowo; dz. 11/5; 11/6 Gmina Władysławowo BS SPRZECIW
56 18.04.2018 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem Mechowo, dz. 101/11 i 101/34 Rietz Gabriela MA BEZ UWAG
57 19.04.2018 Budowa sieci wodociągowej Połczyno, dz. 549/1; 863/12 i 549/8 Piesik Ryszard LC  BEZ UWAG
58 20.04.2018 Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą wraz z rozbudową istniejacych obiektów Swarzewo, dz. 35/2 i 35/5 Międzygminne Przedsębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o. AW PRZEKAZANE DO POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
59 27.04.2018 Budowa odcinka sieci wodociągowej Władysławowo, dz. 71/98 i 19/1 Bornowski Tomasz RW

 POSTANOWIENIE

BEZ UWAG

60 27.04.2018 Przebudowa drogi ul. Długiej w zakresie budowy oświetlenia Starzyński Dwór, dz. 484; 435/2; 478/1; 475; 445/1; 446; 470; 363/3; 468; 467; 465; 621/4; 384; 450; 641/1; 487; 689 i 437/3 Gmina Puck PB

POSTANOWIENIE 

SPRZECIW

61 27.04.2018 Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową 2 przyłączy wodociągowych Tupadły, ul. Kuracyjna, dz. nr 229/9, 229/19, 229/15, 229/18 Marta i Maciej Wałdoch BS BEZ UWAG
62 02.05.2018 Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych obręb Sławoszyno, gm. Krokowa, dz. nr 1/10 Anna i Zdzisław Świniarscy  LC

 POSTANOWIENIE

WYCOFANIE ZGŁOSZENIA

63 08.05.2018 Budowa budynku mieszkalnego Lubkowo, dz. 48/30 Styn Anna i Jarosław MA  BEZ UWAG
64 08.05.2018 Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Odargowo, dz. 296/3 Szeloch Karolina BS  BEZ UWAG
65 08.05.2018 Budowa sieci energetycznej wraz z przyłączami kablowymi nn 0,4kV Mechelinki, dz. 133/14; 140; 167/1; 170/2; 170/3; 170/4; 170/6; 170/7; 170/8; 170/9; 170/10; 170/15; 170/16; 170/21; 170/32; 170/34; 170/37 ENERGA OPERATOR SA RW

POSTANOWIENIE

BEZ UWAG

66 09.05.2018 Budowa sieci wodociągowej Domatówko, dz. 128/6; 87/39 i 128/3 Lesner Dawid LC BEZ UWAG
67 09.05.2018 Budowa buydnku mieszkalnego jednorodzinnego Błądzikowo, dz. 265 i 269 Rigga Natalia i Adam PB

 POSTANOWIENIE

BEZ UWAG

68 11.05.2018 Budowa sieci wodociagowej i knalizacji saitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych o dwóch lokalach mieszkalnych Dębogórze, dz. 613; 76/4; 76/4

DS Development

Sp. z o.o. S.K.

EF  BEZ UWAG
69 11.05.2018 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Mechelinki, dz. 127/31; 127/32; 128/18 i 128/22

Bulczak Marek

MA  BEZ UWAG
70 15.05.2018 Budowa sieci wodociągowej Tupadły, dz. 132/7; 132/3; 131/20 i 131/21

Szornak Jan

PB

POSTANOWIENIE

SPRZECIW

71 15.05.2018 Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o balkony Ostrowo, dz. 65/14

Nowotarska Danuta

RW  BEZ UWAG
72 16.05.2018 Budowa sieci wodociągowej Leśniewo, dz. 180 i 134/2

Ellwart Mieczysław

BS BEZ UWAG
73 17.05.2018 Budowa sieci wodociągowej Dębogórze, dz. 155/49 i 155/41

Dubiela Anna i Łukasz

RW BEZ UWAG
74 18.05.2018 Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budowę dwóch przyłaczy wodociągowych Połczyno, dz. 454; 445/7; 445/10 i 445/11

Pawlak Patryk

EF BEZ UWAG
75 23.05.2018 Budowa sieci elektroenergetycznej Władysławowo, dz. 49/10 i 49/14

Gmina Władysławowo

MA BEZ ROZPATRZENIA
76 23.05.2018 Budowa sieci elektroenergetycznej Władysławowo, dz. 33/3 i 33/4

Gmina Władysławowo

BS  PRZEKAZANE DO WOJEWODY
77 23.05.2018 Budowa sieci elektroenergetycznej Władysławowo, dz. 49/12 i 49/16

Gmina Władysławowo

RW  BEZ ROZPATRZENIA
78 23.05.2018 Budowa sieci elektroenergetycznej Władysławowo, dz. 43/1 i 43/4

Gmina Władysławowo

LC  BEZ ROZPATRZENIA
79 23.05.2018 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Starzyno, dz. 167/5; 162/4; 167/3

Mężyk Ewa

PB  SPRZECIW
80 23.05.2018 Budowa sieci wodociągowej Rekowo Górne, dz. 51/68 i 51/74

Krupińscy Katarzyna i Mirosław

EF  BEZ UWAG
81 25.05.2018 Budowa sieci elektroenergetycznej nn zasilania latarni oświetlenia ulicznego wraz z latarnimi w ciągu drogi ul. Wiejskiej w Pogórzu i ul. Żeromskiego w Kosakowie Pogórze, dz. 26/21; 26/22; 31/2; 3/50 i 90/9 oraz Kosakowo, dz. 135/2; 142/8 i 142/7

Gmina Kosakowo

AW  BEZ UWAG
82 28.05.2018 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej Dębogórze, dz. 88/20; 88/44-88/56; 88/60; 88/61; 88/62; 647 i 648

DE Development Sp. z o.o. Sp.K.

AW BEZ UWAG
83 30.05.2018 Budowa dwóch budynków mieszkalnycjh jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej A i C o dwóch lokalach mieszkalnych każdy oraz budynek mieszkalny jednorodziny ozn. B Władysławowo, dz. 295

Patalas Piotr

PB  BEZ UWAG
84 30.05.2018 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Żelistrzewo, gm. Puck, dz.nr 132/3

Wojciech i Izabela Kwella

AW

 POSTANOWIENIE

BEZ UWAG

85 05.06.2018 Budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami chłonnymi Dębogórze, dz. 88/44 -88/56; 88/59-88/61; 647; 648

DS Development Sp. z o.o.Sp. K.

AW  BEZ UWAG
86 06.06.2018 Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączem Leśniewo, dz. 331 i 332

Bianga Jarosław

MA BEZ UWAG
87 07.06.2018 Remont stropodachu oraz nadbudowa ogrodu zimowego Chałupy, dz. 122

Celarek Michał

BS  BEZ UWAG
88 07.06.2018 Budowa sieci wodociągowej Mosty, dz. 1191/68

Unuk Sebastijan

EF  BEZ UWAG
89 08.06.2018 Wykonanie otworu okiennego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kosakowo, dz. nr 137/34

Grzegorz Rafalak

LC  BEZ UWAG
90 11.06.2018 Budowa linii kanlowej 0,4kV Krokowa, dz. nr 5/6; 186/5; 200/1; 200/2; 199/3 i 10/20

Energa Operator SA

PB  SPRZECIW
91 11.06.2018 Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej Pogórze, dz. 190/616; 114/260; 114/226; 1161; 114/230

Gmina Kosakowo

RW  BEZ UWAG
92 13.06.2018 Budowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza wodociagowego Mieroszyno, dz. 278/29 i 278/36

Zawadka Barbara

MA BEZ UWAG
93 13.06.2018 Rozbiórka i budowa kontenerowej stacji transformatorowej Władysławowo, dz. 11/5 i 11/6

Gmina Władysławowo

BS  BEZ UWAG
94 15.06.2018 Budow budynku mieszkalnego jednorodzinnego Rzucewo, obręb Osłonino (gm.Puck), dz. nr 161/23

Mariusz Majchrzak

AW  SPRZECIW
95 21.06.2018 Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych A,B Władysławowo, dz. nr 13/17 (obręb 02)

Marian Patalas

PB  SPRZECIW
96 22.06.2018 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan Mosty, gm. Kosakowo, dz. nr 1244/54, 1244/53, 1244/52, 1244/34, 1244/40, 1244/57, ul. Cedrowa

Ewa Siatkowska

RW BEZ UWAG
97 26.06.2018 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV Suchy Dwór, obręb Pogórze (gm. Kosakowo) ul. Szkolna, dz. nr 1082/2, 1082/12, 1082/42, 1082/55

Energa Operator S.A.

LC  BEZ UWAG
98 27.06.2018 Budowa sieci elektrycznej nn-0,4kV oświetlenia drogowego Żelistrzewo, gm. Puck, dz. nr 176, 175/5, 178, 186/1, ul. Kasztanowa przy skrzyżowaniu z ul. Łąkową

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

MA  BEZ UWAG
99 29.06.2018 Rozbudowa linii kablowej (sieci) nn-0,4kV Dębki, gm. Krokowa, dz. nr 404/54, 404/21, 404/55, 404/59, 404/60

Energa Operator S.A.

BS  SPRZECIW
100 02.07.2018 Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV Władysławowo (obręb 05), dz. 771-782, 624/1, 783

Energa Operator S.A.

RW  BEZ ROZPATRZENIA
101 03.07.2018 Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami Domatowo, gm. Puck, dz. nr 4/4, 9/4, 4/6, 4/13

Jan Mudlaff

AW  BEZ UWAG
102 05.07.2018 Budowa sieci wodociągowej z przyłączem Łebcz, gm. Puck, dz. nr 273/44, 273/62, 723/58, 273/66

Paweł Licau

LC  BEZ UWAG
103 11.07.2018 Przebudowa sieci teletechnicznej Orange Polska SA Pierwoszyno, dz. 57/36; 189; 57/104

Gmina Kosakowo

BS  SPRZECIW
104 12.07.2018 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Starzyno, dz. 16/4; 167/3 i 167/5

Mężyk Ewa

PB  BEZ UWAG
105 16.07.2018 Doświetlenie przejścia dla pieszych w postaci linii kablowej nN-0,4kV i 2 słupów oświetleniowych Puck, ul. Męczenników Piaśnicy, dz. 157/4; 191/32; 191/33 i 191/36

Energa Oświetlenie Sp. z o.o

EF  BEZ UWAG
106 16.07.2018 Doświetlenie przejścia dla pieszych w postaci lini kablowej i dwóch słupów oświetleniowych Puck, ul. Lipowa, dz. 29/5; 48/1

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

PB BEZ UWAG
107 16.07.2018 Doświetlenie przejścia dla pieszych w postaci linii kablowej nN i dwóch słupów oświetleniowych Puck, ul. Wejherowska, dz. 368

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

LC BEZ UWAG
108 16.07.2018 Doświetlenie przejścia dla pieszych w postaci linii kablowej i dwóch słupów oświetleniowych Puck, ul. Hallera, dz. 19

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

AW BEZ UWAG
109 16.07.2018 Doświetlenie przejścia dla pieszych w postaci lini kablowej i dwóch słupów oświetleniowych Puck, ul. Męczenników Piaśnicy, dz. 191/10; 191/13; 191/14

Energa Oświetlenie Sp. z o.o

RW  BEZ UWAG
110 16.07.2018 Doświetlenie przejścia dla pieszych w postaci linii kablowej i dwóch słupów oświetleniowych Puck, ul. 1 Maja, dz. 196/9

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

BS  BEZ UWAG
111 16.07.2018 Budowa i rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej Pogórze, dz. 62/4; 72/4; 72/11; 72/18; 72/19 i 72/20

Energa Operator SA

MA  BEZ UWAG
112 18.07.2018 Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego Jurata, dz. 416; 420/2; 449; 472; 473

Energa Oświetlenie Sp. o.o.

EF  BEZ UWAG
113 20.07.2018 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa buydnku mieszkalnego jednorodzinnego Swarzewo, dz. 769

Siewierski Mariusz

PB  BEZ UWAG
114 23.07.2018 Budowa sieci wodociągowej Jastarnia, ul. Ogrodowa, dz. 47/2; 50; 77 i 46

Międzygmine Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK

AW

 POSTANOWIENIE

BEZ UWAG

115 24.07.2018 Budowa sieci elektroenergetycznej Tupadły, dz. 268/4 i 268/10

Gmina Władysławowo

LC  SPRZECIW
116 25.07.2018 Budowa sieci kanalizacji deszczowej z pryłaczami i studnią chłonną Suchy Dwór, dz. 190/127; 190/146

Gmina Kosakowo

BS BEZ UWAG
117 25.07.2018 Budowa sieci knalizacji deszczowej z przyłączami i studnia chłonną Pogórze, dz. 72/7; 82/15; 83/12

Gmina Kosakowo

PB  BEZ ROZPATRZENIA
118 25.07.2018 Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami i wylotem do rowu przydrożnego Kosakow, dz. 4; 5/1; 23/2 i 88/36

Gmina Kosakowo

EF  BEZ ROZPATRZENIA
119 30.07.2018 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Władysławowo, dz. 66/1-66/14; 83/16; 92/2-92/12; 139/7; 165/1-165/13; 65/2

Gmina Władysławowo

AW BEZ UWAG
120 07.08.2018 Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budowąprzyłącza wodociągowego Smolno, dz. 390/9 i 390/19

Misiejuk Dorota i Michał

AS  BEZ UWAG
121 14.08.2018 Budowa linii kablowej Krokowa, ul. Wejherowska, dz. 200/2; 199/3 i 10/20

Energa Operator SA

BS  SPRZECIW
122 14.08.2018 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem Mosty, ul. Gdyńska, dz. 1197; 1214/6; 1214/9; 1231/3

Podczascy Anna i Jacek

EF BEZ UWAG
123 20.08.2018 Rozbudowa instalacji technologicznej wody użytkowej Kartoszyno, gm. Krokowa, dz. nr 199/65

Graal S.A.

RW  SPRZECIW
124 22.08.2018 Przebudowa i roboty budowlane w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Chłapowo, dz. 199/18, ul. Jarowa

Władysława i Tomasz Okólscy

PB  BEZ UWAG
125 24.08.2018 Budowa sieci wodociągowej Tupadły, dz. nr 132/7, 132/3, 131/20, 131/21

Jan Szornak

AW  BEZ UWAG
126 24.08.2018 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej Władysławowo, dz. nr 96/65, 96/2, ul. Jachtowa

Michał Długoński

LC  BEZ UWAG
127 28.08.2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brzyno, dz. 74/4; 199

Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

PB  BEZ UWAG
128 29.08.2018 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Pogórze, dz. 178/123, 178/124

Danuta Hoppe

NF  BEZ UWAG
129 03.09.2018 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pierwoszyno, gm. Kosakowo, ul. Północna, dz. nr 88/16, 88/22, 89/11, 89/24

GBE POLAND

J.Kozeracka, K.Ślaga s.c.

BS  BEZ UWAG
130 05.09.2018 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z zewnętrzną linią zasilającą przepompownię ścieków oraz oświetleniem wokół przepompowni Chłapowo, dz. nr 175/1, 178/1

Gmina Władysławowo

AS  BEZ UWAG
131 06.09.2018 Budowa sieci elektroenergetycznej

Władysławowo, obr. 05

dz. nr 624/1, 783, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782

Energa Operator S.A.

EF  BEZ UWAG
132 07.09.2018 Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem

Chłapowo, gm. Władysławowo

dz. 41/37, 235/8, 553/2, 553/3

Piotr Kowalski

RW BEZ UWAG
133 10.09.2018 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Mosty, gm. Kosakowo, ul. Skarpowa, dz.1165/31, 1165/33, 1165/34, 1165/35, 1165/36, 1165/37, 1165/38, 1165/39, 1165/40, 1165/41, 1165/42, 1165/46, 1165/47, 1166/18

Andrzej Kowalski

Wioletta Diakowska

AW  BEZ UWAG
134 10.09.2018

Przebudowa stanowiska słupowego SN-15kV

Budowa przyłącza kablowego SN-15kV

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV/kV

Budowa lini kablowych nN-0,4kV oraz szaf kablowych nN-0,4kV

Krokowa, dz. nr 7/29, 7/48, 7/49, 7/50

Energa Operator S.A.

NF

 POSTANOWIENIE

BEZ ROZPATRZENIA

135 12.09.2018

Przebudowa drogi w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, parkingow i chodnikow z budową kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia ulicznego

Kartoszyno, gm. Krokowa, ul. Spokojna

dz. nr 199/184, 207, 199/161, 205/1, 199/69

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp.zo.o.

LC  BEZ UWAG
136 13.09.2018

Budowa sieci wodociągowej

Żarnowiec, gm. Krokowa, ul. Łubinowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Na Stoku

dz. nr 1792, 1798, 669, 610

Gmina Krokowa

AS  POSTANOWIENIE
137 13.09.2018

Przebudowa ulic wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej

Żarnowiec, gm. Krokowa, ul. Łubinowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Wiśniowa, Na Stoku

dz. 1825, 1792, 1798, 1833, 628/12, 628/19, 628/21, 610, 708, 705/4, 704

Gmina Krokowa

RW  POSTANOWIENIE
138 17.09.2018

Budowa buydnku mieszkalnego jednorodzinnego A i B

Jastrzebia Góra, dz. 15/31 i 15/32

Strzelka Elżbieta

BS  BEZ UWAG
139 19.09.2018

Rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zabudową balkonu

Leśniewo, dz. 387

Grzegorczyk Izabela i Marek

EF  BEZ UWAG
140 26.09.2018

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnych

Żelistrzewo, dz. 656

Skibiński Krzysztof

AW BEZ UWAG
141 08.10.2018

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Mieście Puck w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Puck etap II

Puck, ul. Gen. J. Hallera, ul. Wejherowska; ul. Dworocowa, ul. Mestwina

dz. 22/1; 34; 36/3; 36/4; 36/5; 247; 7/8; 9/3; 13/4; 17/1; 19; 36/2; 240/2; 241/2; 244; 257/1; 264/6; 264/7; 267; 268; 269; 270/3; 409

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

LC  
142 08.10.2018

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV

Władysławowo, dz. 396/10; 396/11; 396/16; 396/17; 401/1; 406; 407; 488

Energa Operator

NF  
143 10.10.2018

Budowa lini kalblowej

Krokowa, ul. Wejherowska, dz. 10/20; 200/2 i 199/3

Energa Operator

AS BEZ UWAG
144 16.10.2018

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulkoalowych

Pierwoszyno, ul. Perłowa, dz. 78/21; 79/22; 79/24; 240

PREM DEVELOPMENT

BS BEZ UWAG
145 17.10.2018

Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Władysławowo, dz. 13/17; 13/30

Patalas Marian

PB  
146 18.10.2018

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Tupadły, dz. 225/15

Pieper Grzegorz

RW BEZ UWAG
147 18.10.2018

Rozbudowa sieci wodociagowej wraz z budową przyłącza wodociągowego

Mieroszyno, dz. 244/7 i 244/16

Wołoszyk Tomasz

EF BEZ UWAG
148 18.10.2018

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego

Mieroszyno, dz. 321; 316/8 i 316/6

Nagel Jerzy

AW  BEZ UWAG
149 22.10.2018

Budowa sieci kablowej

Mosty, dz. 1416; 996/11; 996/21; 996/48; 996/54

Energa Operator

LC  BEZ UWAG
150 25.10.2018

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Ostrowo, dz. 260/9 i 276/7

Karsznai Marek, Lange-Karsznia Ludwika

Lange Ewa i Robert

AS BEZ UWAG
151 26.10.2018

Budowa sieci elektroenergetycznej

Tupadły, dz. 268/4 i 268/10

Gmina Władysławowo

 NF  
152 29.10.2018

Budowa sieci ciepłowniczej

Pogórze, dz. 52/26; 51; 50, 1044; 1053; 1054; 1055 i 1056

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

BS  
153 31.10.2018

Przebudowa sieci teletechnicznych ORANGE Polska SA

Pierwoszyno, gm. Kosakowo, ul. Renklodowa, dz.57/36, 190, 195

Gmina Kosakowo

 AW  
154 31.10.2018 Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn- 04,kV Pierwoszyno, gm. Kosakow, ul. Renklodowa, dz. nr 189, 190, 57/36, 191/7 Gmina Kosakowo  EF  
155 07.11.2018

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej

Pierwoszyno, dz. 78/21; 79/22 i 240

Energa Operator

 RW  
156 16.11.2018

Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Kosakowo, dz. 392 i 412/1

Gmina Kosakowo

 BS BEZ UWAG
157 16.11.2018

Budowa sieci kanalizacji sanitranej

Władysławowo, dz. 327/1; 326/27; 391; 394; 393

Gmina Władysławowo

 AS  
158 20.11.2018

Budowa sieci wodociągowej

Łebcz, ul.Klonowa, dz. 384/7 i 384/26

Orzeł Natalia

 AW  
159 20.11.2018

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

Pierwoszyno, dz. 88/14; 88/16; 89/24

Suchorz Dariusz

 EF  BEZ UWAG
160 20.11.2018

Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych ozn.A,B,C,D,E,F,G,H

Władysławowo (obręb 02), dz. nr 13/31

Marian Patalas

 PB  
161 20.11.2018

Budowa sieci wodociągowej

Smolno, dz. 255/55 i 255/26

Eugeniusz Labuda

LC  
162 21.11.2018

Budowa sieci wodociągowej

Mieroszyno, ul. Rodzinna, dz. nr 283/1

Adam Zagól

 NF  
163 22.11.2018

Budowa sieci elektroenergetycznej

Władysławowo, dz. nr 396/10; 396/11; 396/16; 396/17; 401/1; 406; 407, 488

Energa Operator

 NF  
164 26.11.2018

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym

Żelistrzewo, dz. 644 i 611

Hildebrandt Karolina

 PB  
165 26.11.2018

Budowa sieci wodociągowej

Leśniewo, dz. 180 i 134/4

Ryszkowska Joanna

   
166 29.11.2018

Budowa sieci ciepłowniczych z przyłączami

Pogórze, gm. Kosakowo, ul. Kościuszki, dz. nr 62/3, 62/4, 72/19, 72/20, 72/21, 62/5, 62/6

Euro Styl S.A.

 AS  
167 29.11.2018

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych wraz z przyłączami

Pogórze,gm. Kosakowo, ul. Kościuszki, dz. 50, 62/3, 62/4, 62/5, 72/19, 72/20, 72/21

Euro Styl S.A.

 BS  
168 30.11.2018

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłaczem

Bładzikowo, dz. 244 i 315

Skowrońska Sylwia

 EF  
169 03.12.2018

Nadbudowa lukarny w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Władysławowo, dz. 119/1

Grudzień Artur i Grudzień Damian

 AW  
170 04.12.2018

Budowa linii kablowej 0,4kV

obręb Osłonino, gm. Puck, dz. nr 135/11, 135/9, 135/14, 135/20

Energa Operator S.A.

 LC  
171

06.12.2018

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Pogórze, ul. Kościuszki, dz. 62/4 i 72/20

Euro Styl S.A.

RW  
172

06.12.2018

Budowa oświetlenia drogi 1KDD oraz 2KDD

Pogórze, ul. Kościuszki, dz. 62/4 i 72/20

Euro Styl S.A.

 NF  
173

07.12.2018

Rozbudowa instalacji technologicznej wody użytkowej

Kartoszyno, ul. Spokojna, dz. nr 199/65

Graal S.A. Zakład Produkcyjny Polinord

EF  
174

07.12.2018

Rozbiórka elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn-0,4kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV

Jastrzębia Góra, gm. Władysławowo

dz. nr 1/16, 1/2, 9/7, 27

Energa Operator S.A.

 PB  
175

10.12.2018

Budowa budynku mieszkalnego dwulokalowego

Rewa, gm. Kosakowo, dz. nr 145/37

Jerzy i Krystyna Piechowscy

AS  
176

12.12.2018

Budowa kanalizacji deszczowej

Jastrzębia Góra, ul. Żarnowcowa, dz. 103/4; 103/5; 103/2; 108/5

Gmina Władysławowo

 BS  
177

13.12.2018

Budowa sieci elektroenergetycznej nn

Werblinia, dz. 464/2; 414; 452/7; 453/10; 453/6; 453/8

Energa Operator

AW  
178

18.12.2018

Budowa budynku mieszkalnego

Łebcz, dz. 639

Orzeł Dariusz

   

102018

 

Liczba odwiedzin : 1613
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Ciskowska-Szlaga
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Borzyszkowski
Czas wytworzenia: 2018-01-08 10:28:41
Czas publikacji: 2018-12-18 13:04:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak