POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW 

 

Mariola Włudzik

 

84-100 Puck ul. Elizy Orzeszkowej 5

tel. 058 673 27 98

e-mail: rpk@starostwo.puck.pl

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zapewnia konsumentom bezpłtne poradnictwo i informację prawną w zakresie ochrony ich interesów. Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów nalezy wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie za ich zgodą do toczącego sie postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organizacjami, do których zadań statutowych nalezy ochrona interesów konsumentów.

 

 Przydatne informacje:

  • Formułując prośbę o poradę proszę skorzystać z „wniosku do rzecznika konsumentów”. W celu uzyskania odpowiedzi należy podać swoje dane adresowe. Jednocześnie informuję, iż odpowiedzi w sprawach porad udzielane są według kolejności ich otrzymania. Z uwagi na ilość skarg i udzielanych porad, odpowiedź zostanie udzielona w terminie ok. 2 tyg. po otrzymaniu pełnych danych.
  • W celu otrzymania szybkiej odpowiedzi proszę o kontakt telefoniczny lub podanie nr telefonu do siebie celem oddzwonienia.
  • Ponadto, informuję również, że skargi i prośby o interwencję należy przekazywać tradycyjną pocztą.
    Wyjątek stanowią e-maile z podpisem elektronicznym.
  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje konsumentów w budynku Starostwa Powiatowego w Pucku, przy ulicy Orzeszkowej 5, w czwartki w godzinach od 10:30 do 15:30 lub pod numerem telefonu 58-673-27-98  e-mail: rpk@starostwo.puck.pl

 

Komunikat Urzędu Regulacji Energetyki skierowany do konsumentów

 W związku z rozpoczętą akcją Urzędu Regulacji Energetyki skierowaną do konsumentów energii elektrycznej i gazu, proszę zapoznać się z informacją na stronie Urzędu na ten temat http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6430,URE-monitoruje-dzialalnosc-sprzedawcow-energii-elektrycznej-i-paliw-gazowych.html.

Działania te Urząd podjął w związku z nasileniem się w ostatnim czasie skarg dot. ww. problemów Zapewne Państwo w swojej pracy także zetknęli się z takimi tematami.

Odbiorcy kontaktujący się z Urzędem poruszają najczęściej następujące kwestie:

•       brak rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty/umowy przedstawianej przez firmę,

•     podszywanie się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy lub urzędu,

•     przymus zawarcia umowy (oddziaływanie psychologiczne i perswazyjne),

•     brak przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców (w tym brak udzielania odpowiedzi na reklamacje w ustawowym terminie, utrudniony kontakt ze sprzedawcą),

•       opóźnienia związane z regularnym wystawianiem czy wysyłaniem faktur.

 

W celu ustalenia skali oraz obszarów występowania problemów zgłaszanych przez Odbiorców, URE postanowił przeprowadzić dwumiesięczny monitoring działalności sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych w oparciu o informacje uzyskane od Odbiorców. Został stworzony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej URE, za pośrednictwem którego Odbiorcy mogą informować o napotkanych nieprawidłowościach w działaniach sprzedawców energii i gazu. Należy podkreślić, że zgłoszenia, które wpłyną do URE za pośrednictwem przedmiotowego formularza, nie będą traktowane jako wnioski o podjęcie indywidualnych interwencji, ich charakter będzie jedynie poznawczy i podlegający analizie zjawiska.

Przeprowadzona w wyniku monitoringu URE analiza problemów zgłoszonych przez Odbiorców stanie się podstawą do ewentualnego podjęcia dalszych działań, w ramach przysługujących Prezesowi URE kompetencji.

 

Załączniki

Podstawowe_zadania_rzecznika.pdf

Data: 2015-02-19 08:32:30 Rozmiar: 30.59k Format: .pdf Pobierz

Wniosek_do_rzecznika_konsumentow.pdf

Data: 2015-02-19 08:32:30 Rozmiar: 22.14k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 3029
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Dziewięcin
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariola Włudzik
Czas wytworzenia: 2006-11-24 00:00:00
Czas publikacji: 2016-08-11 08:13:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak