WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 

 

Naczelnik Wydziału: Ilona Sawicka

 

84-100 Puck ul. Morska 1

Rejestracja pojazdów, tel. 58 673 42 15, 58 673 29 25

e-mail: komunikacja@starostwo.puck.pl

Prawo jazdy, tel. 58 673 42 10

fax 58 727 05 62

e-mail: prawojazdy@starostwo.puck.pl

nr telefonu komórkowego do Wydziału Komunikacji: 663 876 543

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO OPŁAT KOMUNIKACYJNYCH:

BS PUCK 08 8348 0003 0000 0000 0332 0002

 

Jak sprawdzić czy dokumenty są do odbioru?

Wystarczy kliknąć na odpowiedni link niżej podany.

Kliknij tu aby sprawdzić czy jest do odbioru prawa jazdy

Kliknij tu aby sprawdzić czy jest do odbioru dowód rejestracyjny

Wydział Komunikacji realizuje zadania z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o drogach publicznych i ustawy o transporcie drogowym.

Wzory wniosków:

DROGI - ZEZWOLENIA, ORGANIZACJA RUCHU

Wniosek o wprowadzenia organizacji ruchu.odt (8.8 KB)

Wniosek o wprowadzenia organizacji ruchu.pdf (73.1 KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia kat. II - poj. nienormatywny.odt (9.1 KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia kat. II - poj. nienormatywny.pdf (72.5 KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia kat. III - poj. nienormatywny.odt (18.4 KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia kat. III - poj. nienormatywny.pdf (84.6 KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd osób kolejką turystyczną.odt (16.5 KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd osób kolejką turystyczną.pdf (77.6 KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na zawody sportowe, rajdy, inne imprezy.odt (15.7 KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na zawody sportowe, rajdy, inne imprezy.pdf (75.3 KB)

 

OSK, INSTRUKTORZY

Wniosek o przedłużenie legitymacji instruktora.odt (15 KB)

Wniosek o przedłużenie legitymacji instruktora.pdf (63.2 KB)

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów

Wniosek o wpis, zmianę do rejestru OSK.pdf (101.1 KB)

Wniosek o wykreślenie z rejestru OSK.odt (13.8 KB)

Wniosek o wykreślenie z rejestru OSK.pdf (61.6 KB)

Wniosek o zmianę danych w rejestrze OSK.odt (13.1 KB)

Wniosek o zmianę danych w rejestrze OSK.pdf (55.2 KB)

 

Oświadczenie instruktora o zatrudnieniu w ośrodku szkolenia kierowców (254.2 KB)

 

PRAWA JAZDY

Pełnomocnictwo.odt (10 KB)

Pełnomocnictwo.pdf (51.7 KB)

Wniosek o przesłanie dokumentów dot. prawa jazdy w celu ponownego podejścia do egzaminu.odt (10.7 KB)

Wniosek o przesłanie dokumentów dot. prawa jazdy w celu ponownego podejścia do egzaminu.pdf (60.8 KB)

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentu.odt (7.3 KB)

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentu.pdf (54.1 KB)

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Wniosek o wydanie / przedlużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (1.9 MB)

Oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie szkolenia syna/córki jako osoby ubiegającej się o uprawnienie kierowania pojazdem oraz wydanie prawa jazdy

 

REJESTRACJA POJAZDÓW

Oświadczenie - rejestracja warunkowa (27.5 KB)

Oświadczenie - rejestracja warunkowa (52.4 KB)

Oświadczenie - współwłaściciela.odt (7.2 KB)

Oświadczenie - współwłaściciela.pdf (59.1 KB)

Wniosek o rejestrację, rejestrację czasową, wyrejestrowanie pojazdu

Pełnomocnictwo.odt (12.5 KB)

Pełnomocnictwo.pdf (51.8 KB)

Wniosek - nabicie numeru ramy, nadwozia.odt (7.4 KB)

Wniosek - nabicie numeru ramy, nadwozia.pdf (58.5 KB)

Wniosek - tabliczka znamionowa.odt (7.5 KB)

Wniosek - tabliczka znamionowa.pdf (58.4 KB)

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.odt (8.3 KB)

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf (76.9 KB)

Wniosek o wpis-wykreślenie zastawu.odt (7 KB)

Wniosek o wpis-wykreślenie zastawu.pdf (56.4 KB)

Wniosek o wtórnik karty pojazdu.odt (7.6 KB)

Wniosek o wtórnik karty pojazdu.pdf (64.7 KB)

Wniosek o wtórnik dowodu rejestracyjnego

Wniosek o wtórnik nalepki kontrolnej

Wniosek o wtórnik pozwolenia czasowego

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentu.odt (7.3 KB)

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentu.pdf (54.1 KB)

Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.odt (6.8 KB)

Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.pdf (58.5 KB)

Wniosek o wymianę zapełnionego dowodu rejestracyjnego.odt (6.9 KB)

Wniosek o wymianę zapełnionego dowodu rejestracyjnego.pdf (57.4 KB)

Wniosek o zmianę tablic na unijne-z zachowaniem dotychczasowego numeru.odt (7.5 KB)

Wniosek o zmianę tablic na unijne-z zachowaniem dotychczasowego numeru.pdf (57.4 KB)

Wniosek o wtórnik tablicy rejestracyjnej z powodu kradzieży

Wniosek o wtórnik tablicy rejestracyjnej z powodu zgubienia, zniszczenia

Utrata dodatkowej tablicy rejestracyjnej

Wniosek o dodatkową tablicę rejestracyjną

Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu.odt (6.5 KB)

Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu.pdf (61.8 KB)

Zawiadomienie o zmianie danych.odt (8 KB)

Zawiadomienie o zmianie danych.pdf (59.3 KB)

 

SKP, DIAGNOŚCI

Wniosek o wpis, zmianę do rejestru SKP.odt (19.8 KB)

Wniosek o wpis, zmianę do rejestru SKP.pdf (81.4 KB)

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty.odt (19.3 KB)

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty.pdf (75.1 KB)

Wniosek o wykreślenie z rejestru SKP.odt (13.6 KB)

Wniosek o wykreślenie z rejestru SKP.pdf (60.2 KB)

Wniosek o zmianę danych w rejestrze SKP.odt (13.1 KB)

Wniosek o zmianę danych w rejestrze SKP.pdf (55.1 KB)

 

TRANSPORT

Oświadczenie - baza

Oświadczenie - baza

Oświadczenie art. 4 ust. 1 - zarządzającego transportem (11.9 KB)

Oświadczenie art. 4 ust. 1 - zarządzającego transportem (42.8 KB)

Oświadczenie art. 4 ust. 2 lit. c - zarządzającego transportem (13.8 KB)

Oświadczenie art. 4 ust. 2 lit. c - zarządzającego transportem (44.7 KB)

Oświadczenie art. 5c ust. 1 pkt 1 o niekaralności - licencja (15.7 KB)

Oświadczenie art. 5c ust. 1 pkt 1 o niekaralności - licencja (45.9 KB)

Oświadczenie art. 5c ust. 1 pkt 2 licencja (13 KB)

Oświadczenie art. 5c ust. 1 pkt 2 licencja (46.3 KB)

Oświadczenie o niekaralnosci (15.4 KB)

Oświadczenie o niekaralnosci (51.6 KB)

Oświadczenie o zamiarze współpracy (13.3 KB)

Oświadczenie o zamiarze współpracy (45.4 KB)

Oświadczenie o zatrudnieniu kierowców  (12.9 KB)

Oświadczenie o zatrudnieniu kierowców (45.1 KB)

Wniosek o licencję na przewóz 7-9 osób (51.6 KB)

Wniosek o licencję na przewóz 7-9 osób (83.6 KB)

Wniosek o licencję na samochód osobowy (49.5 KB)

Wniosek o licencję na samochód osobowy (82.8 KB)

Wniosek o licencję w zakresie p.p.p.  (47.7 KB)

Wniosek o licencję w zakresie p.p.p. (78.1 KB)

Wniosek o zaświadczenie na potrzeby własne (19 KB)

Wniosek o zaświadczenie na potrzeby własne (61.7 KB)

Wniosek o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika  (15.7 KB)

Wniosek o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika  (112.6 KB)

Wykaz pojazdów (10.9 KB)

Wykaz pojazdów (41.4 KB)

Wniosek o udzielenie, zmianę zezwolenia na przewozy regularne specjalne.odt (17.8 KB)

Wniosek o udzielenie, zmianę zezwolenia na przewozy regularne specjalne.pdf (70.8 KB)

Wniosek o udzielenie, zmianę zezwolenia na przewozy regularne.odt (18.4 KB)

Wniosek o udzielenie, zmianę zezwolenia na przewozy regularne.pdf (72.8 KB)

Wniosek o wydanie wtórnika licencji.odt (17.4 KB)

Wniosek o wydanie wtórnika licencji.pdf (68.5 KB)

Wniosek o wydanie wtórnika wypisu do licencji.odt (17.5 KB)

Wniosek o wydanie wtórnika wypisu do licencji.pdf (68.2 KB

Wniosek o zmianę danych zgłoszonych do licencji.odt (17.7 KB)

Wniosek o zmianę danych zgłoszonych do licencji.pdf (70 KB)

Zawiadomienie o zmianie nr rej., wymianie taboru do zaświadczenia na potrzeby własne.odt (15.1 KB)

Zawiadomienie o zmianie nr rej., wymianie taboru do zaświadczenia na potrzeby własne.pdf (63 KB)

 

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI

 

 

 

Liczba odwiedzin : 50453
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ilona Sawicka
Czas wytworzenia: 2005-06-06 00:00:00
Czas publikacji: 2019-01-09 12:39:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak