WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Naczelnik Wydziału: Tadeusz Matejewski

 

 

84-100 Puck ul. Elizy Orzeszkowej 5

tel. 058 673 42 03, 058 673 41 94

e-mail: org@starostwo.puck.pl

 

Do zadań Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności analiza potrzeb inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Pucku i powiatowych jednostek organizacyjnych, koordynowanie i nadzorowanie inwestycji powiatowych, przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji, przygotowanie materiałów związanych z rozliczaniem inwestycji; odbiór robót budowlanych i remontowych, przekazanie ich do użytkowania, przygotowywanie i koordynowanie całości postępowań dot. udzielania zamówień publicznych realizowanych w Starostwie Powiatowym w Pucku wg zasad, trybów i procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na projekty, programy i inwestycje realizowane przez Powiat Pucki i jednostki organizacyjne Powiatu Puckiego, współpraca z instytucjami dysponującymi funduszami pomocowymi Unii Europejskiej.

 

Liczba odwiedzin : 1158
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Dziewięcin
Osoba odpowiedzialna za informację : Tadeusz Matejewski
Czas wytworzenia: 2005-06-06 00:00:00
Czas publikacji: 2016-08-11 09:10:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak