Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o czynnościach utwalenia nowych znaków granicznych (Władysławowo obr. 05, dz. 593/7)

2018-01-12 10:05:44
Wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki i przetwórstwa

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY PUCKIEGO

z dnia 12 LISTOPADA 2015 r.

 

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 j.t. ze zm.), art. 30, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

2015-11-12 13:56:46
Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej

2018-09-28 11:22:14
Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej

2018-11-02 15:20:43
Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej

2018-09-07 08:45:39
Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej

2018-10-10 09:29:11
Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej

2018-11-02 15:20:32
Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej

2018-10-05 11:05:26
Ważny komunikat dotyczący Wydziału Komunikacji

2018-07-17 10:09:24
Spotkanie szkoleniowo-edukacyjne dotyczące zatrudniania cudzoziemców

2017-06-13 14:52:00