Projekt Uchwały Rady Powiatu Puckiego w sprawie: zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. 

 


 

Pobierz :

 Projekt uchwały dotacje dla spółek wodnych (57.5 KB)

 

Pobierz załączniki :

 Dotacja (32.5 KB)

 Informacja dodatkowa do bilansu (29 KB)

 Sprawozdanie z realizacji zadania (58.5 KB)


Zarząd Powiatu w Pucku informuje, iż od dnia 23 maja do dnia 4 czerwca 2011 r.

zostaną przeprowadzone konsultacje projektu : „Uchwały Rady Powiatu Puckiego w sprawie:

zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom

wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych”.

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania opinii, uwag i propozycji zapisów do projektu

uchwały w terminie do dnia 4 czerwca 2011 r. na adres :

Starostwo Powiatowe w Pucku

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

84-100 Puck, ul. 1-Maja 16


Osoba odpowiedzialna za konsultacje : Jan Wittbrodt

e-mail: rios@starostwo.puck.pl

 


Liczba odwiedzin : 1375
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marek Gafka
Osoba odpowiedzialna za informację : Jan Wittbrodt
Czas wytworzenia: 2011-05-18 10:37:28
Czas publikacji: 2011-05-18 10:37:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak