Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku przy ul. Zamkowej 5 - etap II 

 

Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku przy ul. Zamkowej 5 - etap II 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

 pobierz plik (107.5 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 pobierz plik (184.2 KB)

Załączniki do SIWZ

 pobierz pliki (1.6 MB)

 


Zmiana treści SIWZ - Załącznika nr 7b do SIWZ

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia (uzupełnia) treść SIWZ. Zmianie podlega załącznik nr 7b do SIWZ (uzupełniony zostaje o str. 2 i 3).

 pobierz plik (96.6 KB)

 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 pobierz plik (25.8 KB)

 


Liczba odwiedzin : 21243
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Tadeusz Matejewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Tadeusz Matejewski
Czas wytworzenia: 2009-07-22 12:42:34
Czas publikacji: 2009-07-22 12:42:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak