Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie 

 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie

Lubkowo ul. Długa 50, 84-110 Krokowa

tel. 058 774 10 40, 058 774 10 42, fax 058 774 10 41

e-mail: dpslubkowo@wp.pl

Dyrektor: Renata Mielewczyk

Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie jest jednostką świadczącą, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwiającą korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 


Liczba odwiedzin : 2989
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Dziewięcin
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Pędzisz
Czas wytworzenia: 2005-06-06 00:00:00
Czas publikacji: 2017-03-17 07:15:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak