Budżet 2018 

 

 

 

Uchwała Nr 162/p121/F/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Puckiego o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Puckiego na lata 2018 - 2025

 

Uchwała Nr 163/p121/P/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Puckiego na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

 

Uchwała Nr XXXV/250/2017

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Puckiego na rok 2018 

 

Uchwała Nr 024/p121/D/I/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

w sprawie mozliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Powiatu Puckiego na 2018 rok, prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Puckiego na lata 2018 - 2025 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała Nr 119/p121/B/I/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Puckiego za I półrocze 2018 roku

 


Liczba odwiedzin : 422
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Klawikowska
Czas wytworzenia: 2017-12-05 12:41:48
Czas publikacji: 2018-08-29 07:56:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak