Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Puckiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2025, w celu realizacji zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2017-11-16 14:55:27
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku (dot. wszczęcia na wniosek Gminy Miasta Puck postępowania administracyjnego w sprawie udzieleia pozwolenia wodnoprawnego)

2018-09-24 14:23:57
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu puckiego w 2018 r.

2018-01-04 08:32:32
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu puckiego w 2019 roku

2019-01-03 09:59:03
Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe

2018-12-12 07:33:46
Modernizacja ewidencji budynków i lokali na obszarze gminy Władysławowo

2018-07-11 13:46:39
Informator dla GIMNAZJALISTÓW

2015-06-08 14:33:09
Informacje o programie korekcyjno-edukacyjnym

2018-10-19 08:54:22
Informacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy

2018-06-19 13:13:33
Informacja o dniu wolnym od pracy

2017-10-24 06:21:09