Rok 2017 IV kwartał 

 

 

Zbiorcza informacja o udzielonych w IV kwartale 2017 r. ulgach w spłacie należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w wydziale komunikacji

 

Rb- 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31.12.2017 r.

 

Rb- 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31.12.2017r.

 

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 r.

 

Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji  stan na koniec czwartego kwartału 2017r.

 

Rb- ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych stan na koniec czwartego kwartału 2017 r.

 

Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 264
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ilona Sawicka
Czas wytworzenia: 2018-01-12 10:09:07
Czas publikacji: 2018-04-16 12:47:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak