Rok 2017 III kwartał 

 

 

Zbiorcza informacja o udzielonych w III kwartale 2017 r. ulgach w spłacie należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w wydziale komunikacji

 

Rb- 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 30.09.2017 r.

 

Rb- 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 30.09.2017 r.

 

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.09.2017 r.

 


Liczba odwiedzin : 230
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ilona Sawicka
Czas wytworzenia: 2017-10-10 07:57:10
Czas publikacji: 2017-10-26 12:52:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak