Rok 2017 - II kwartał 

 

 

Rb- 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 30.06.2017 r.

 

Rb- 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 30.06.2017 r.

 

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.06.2017 r.

 

Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan na koniec drugiego kwartału 2017 r.

 

Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec drugiego kwartału 2017 r.

 

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za drugi kwartał roku 2017

 

Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za drugi kwartał roku 2017

 

Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami od początku roku do końca drugiego kwartału 2017 

 

Rb - 28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. 


Liczba odwiedzin : 258
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Pędzisz
Czas wytworzenia: 2017-07-31 07:46:37
Czas publikacji: 2017-07-31 07:49:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak