Budżet 2017 

 

 

Uchwała Nr 152/p121/F/I/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Puckiego o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Puckiego na lata 2017 - 2022

 

Uchwała Nr 153/p121/P/I/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Puckiego na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

 

Uchwała Nr XXV/174/2016

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Puckiego na lata 2017 - 2022

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3 Objaśnienia

 

Uchwała Nr XXV/175/2016

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Puckiego na 2017 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

Uchwała Nr 113/p121/B/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Puckiego za I półrocze 2017 roku

 

Uchwała Nr 041/p121/R/I/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Puckiego za 2017 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

 

Uchwała Nr 075/p121/A/I/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Puckiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Puckiego za 2017 rok

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 615
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Klawikowska
Czas wytworzenia: 2016-12-06 10:51:30
Czas publikacji: 2018-05-14 11:53:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak