Rok 2016 - IV kwartał 

 

 

Rb- 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31.12.2016 r.

 

Rb- 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31.12.2016r.

 

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 r.

 

Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan na koniec czwartegokwartału 2016 r.

 

Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec czwartego kwartału 2016 r.

 

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za czwarty kwartał roku 2016

 

Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za czwarty kwartał roku 2016

 

Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami od początku roku do końca czwartego kwartału 2016

 


Liczba odwiedzin : 297
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Pędzisz
Czas wytworzenia: 2017-03-27 08:42:18
Czas publikacji: 2017-05-25 14:29:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak