Rok 2016 - I KWARTAŁ 

 

 


 

Rb- 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31.03.2016 r.

 

Rb- 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31.03.2016 r.

 

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.03.2016 r.

 

Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan na koniec pierwszego kwartału 2016 r.

 

Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec pierwszego kwartału 2016 r.

 

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za pierwszy kwartał roku 2016

 

Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za pierwszyi kwartał roku 2016

 

Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami od początku roku do końca pierwszego kwartału 2016 

 

Rb - 28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 412
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marek Gafka
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Pędzisz
Czas wytworzenia: 2016-07-06 14:04:11
Czas publikacji: 2016-07-29 14:04:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak