Rok 2016 - II KWARTAŁ 

 

 

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016

 

Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 

Rb-28NWS sprawozdanie w wykonania planu wydatków

 

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

 

Rb-50 (dotacje) sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 

Rb-50 (wydatki) sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 

 
 
 


Liczba odwiedzin : 383
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marek Gafka
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Gafka
Czas wytworzenia: 2016-07-29 14:04:28
Czas publikacji: 2016-07-29 15:04:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak