Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli w zakresie dokonania oceny organizacji ruchu drogowego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego...(....)

2017-01-17 13:31:37
Plan kontroli zewnętrznych na rok 2017 Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pucku

2017-01-17 13:31:21
Informacja o realizacji planu kontroli zewnętrznych za rok 2016

2017-01-17 13:27:31
Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli: "Prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015 r. w wybranych rozdziałach"

2016-08-24 12:06:25
Protokół kontroli kompleksowej powiatu puckiego w Starostwie Powiatowym w Pucku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

2016-06-24 12:20:22
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Komunikacji

2016-06-22 10:35:05
Plan kontroli Wydziału Komunikacji na rok 2016

2016-01-25 10:22:41