Budżet 2016 

 

 

Uchwała Nr 213/p121/I/P/15

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Puckiego na 2016 rok.

 

Uchwała Nr 212/p121/F/I/15

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Puckiego o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Puckiego na lata 2016-2021.

 

 

Uchwała Nr XV/90/2015

 

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Puckiego na lata 2016-2021

zał. nr 1 do Uchwały Nr XV/90/2015

zał. nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015

zał. nr 3 do uchwały Nr XV/90/2015 uzasadnienie

 

 

 

Uchwała Nr XV/91/2015

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Puckiego na rok 2016

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/91/2015

zał. nr 1 do Uchwały Nr XV/91/2015

zał. nr 2 do Uchwały Nr XV/91/2015

zał. nr 3 do Uchwały Nr XV/91/2015

zał. nr 4 do Uchwały Nr XV/91/2015

zał. nr 5 do Uchwały Nr XV/91/2015

zał. nr 6 do Uchwały Nr XV/91/2015

zał. nr 7 do Uchwały Nr XV/91/2015

zał. nr 8 do Uchwały Nr XV/91/2015

zał. nr 9 do Uchwały Nr XV/91/2015

zał. nr 10 do Uchwały Nr XV/91/2015

 

Uchwała Nr 024/p121/D/I/16

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Puckiego na lata 2016 -2021 wynikającej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań

 

Uchwała Nr 035/p121/R/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Puckiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnienieniami

 

 

Uchwała Nr 063/p121/A/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

 

w sprawie opinii o wnisku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Puckiego o udzielenie abslutorium Zarządowi Powiatu Puckiego za 2016 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 944
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Pędzisz
Czas wytworzenia: 2015-12-04 15:20:36
Czas publikacji: 2017-05-17 10:27:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak