Petycje 

 

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Starosty Puckiego

 

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacje o sposobie załatwienia petycji
1

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp. k. reprezentowana przez komplementariusza: Radcę Prawnego Jacka Świecę 

 

 
1/2015  żądanie wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek: Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym, wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz wystąpienie o przedstawienie informacji odnośnie czynności jakie w tej sprawie podjął Powiatowym Rzecznik Konsumentów w Pucku. 17.11.2015  zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  -

1.PRK 1/2015

2.Załącznik_KRRK

3.Zawiadomienie

2

-

1/2017 żądanie udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej danych kontaktowych do radnych Rady Powiatu Puckiego, w tym miejsca i terminów odbywania dyżurów dla mieszkańców 11.09.2017 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach -

PRK 1/2017

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015

 


Liczba odwiedzin : 2561
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Dziewięcin
Osoba odpowiedzialna za informację : Janusz Łęgowski
Czas wytworzenia: 2015-11-24 09:28:56
Czas publikacji: 2019-01-02 13:10:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak