WITAMY W SERWISIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO
W PUCKU
bip.starostwo.puck.pl

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pucku znajdą Państwo informacje publiczne udostępnione zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, w tym informacje dotyczące organów Powiatu Puckiego, Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.

Starostwo Powiatowe w Pucku
ul. E. Orzeszkowej 5
tel.: +48 58 673 42 02
fax: +48 58 673 41 91

REJESTRACJA POJAZDÓW +48 58 673 42 15, +48 58 673 29 25

PRAWA JAZDY +48 58 673 42 10


www.starostwo.puck.pl
sekretariat@starostwo.puck.pl

Adres esp: /w43l54lkg5/skrytka

 

Sposób wystawiania faktur za dostawy i usługi odbierane przez Starostwo Powiatowe w Pucku:

Nabywca:

Powiat Pucki

NIP 5871707828

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Pucku

ul. E. Orzeszkowej 5

84-100 Puck

 

RACHUNKI BANKOWE:

Starostwo: 08 8348 0003 0000 0000 0332 0002

dochody Skarbu Państwa: 78 8348 0003 0000 0000 0332 0003

dochody Powiatu: 35 8348 0003 0000 0000 0332 0001

depozyty (wadia): 51 8348 0003 0000 0000 0332 0004

Uwaga! Opłaty skarbowe (za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, od złożenia dokumentu pełnomocnictwa itp.) należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Puck nr 46 1160 2202 0000 0001 6285 3567.

Adres redakcji Biuletynu:
ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck
Redaktor:  Marzena Pędzisz
tel. +48 586733835
e-mail: prady@starostwo.puck.pl

 

Godziny przyjmowania obywateli przez poszczególne Wydziały Starostwa.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) Starostwo Powiatowe w Pucku informuje, że:

  1. administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pucku z siedzibą w Pucku ul. E. Orzeszkowej 5,
  2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@starostwo.puck.pl,
  3. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt,
  6. osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych, w tym wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Pucku oraz otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru.

Więcej...

 


wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej.pdf

 


Liczba odwiedzin : 358126
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Dziewięcin
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Techniczny
Czas wytworzenia: 2015-02-04 00:00:00
Czas publikacji: 2018-08-27 20:23:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak