Budżet 2014 

 

 

Uchwała Nr 098/p121/K/I/14 (1.4 MB)

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu.

 

Uchwała Nr 012/p121/D/I/14 (858.4 KB)

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Puckiego

na lata 2014 - 2019 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

 

Uchwała Nr 230/p121/I/P/13 (991.9 KB) 

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Puckiego na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 229/p121/F/I/13 (1.3 MB)

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Puckiego

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Puckiego na lata 2014-2019.

 

Uchwała Nr XXX/278/2013 (61.9 KB)

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Puckiego na rok 2014

uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/278/2013 (84.3 KB)

zał. nr 1 do uchwały Nr XXX/278/2013 (98.7 KB)

zał. nr 2 do uchwały Nr XXX/278/2013 (95.5 KB)

zał. nr 3 do uchwały Nr XXX/278/2013 (21 KB)

zał. nr 4 do uchwały Nr XXX/278/2013 (17.8 KB)

zał. nr 5 do uchwały Nr XXX/278/2013 (81.6 KB)

zał. nr 6 do uchwały Nr XXX/278/2013 (36.3 KB)

zał. nr 7 do uchwały Nr XXX/278/2013 (36.2 KB)

zał. nr 8 do uchwały Nr XXX/278/2013 (27.6 KB)

zał. nr 9 do uchwały Nr XXX/278/2013 (37.2 KB)

zał. nr 10 do uchwały Nr XXX/278/2013 (38.6 KB)

 

Uchwała Nr XXX/279/2013  (63.1 KB) 

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Puckiego na lata 2014 - 2019

zał. nr 1 do Uchwały Nr XXX/279/2013 (2.6 MB)

zał. nr 2 do Uchwały Nr XXX/279/2013 (1.1 MB)

zał. nr 3 do Uchwały Nr XXX/279/2013 (122.8 KB)

 

Uchwała Nr 066/p121/R/I/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 kwietnia 2015 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Puckiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

 

Uchwała Nr 120/p121/A/I/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 maja 2015 r.

w sprawie pozytywnej opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Puckiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Puckiego za 2014 rok

 

 


Liczba odwiedzin : 953
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Markut
Czas wytworzenia: 2013-12-13 08:45:55
Czas publikacji: 2015-05-12 15:03:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak