Budżet 2015 

 

 

Uchwała Nr 201/p121/I/P/14 (996.9 KB) 

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Puckiego na 2015 rok.

 

Uchwała Nr 200/p121/F/I/14  (1.1 MB)

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Puckiego

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Puckiego na lata 2015-2021.

 

Uchwała Nr 037/p121/D/I/15 (988.5 KB)

w sprawie opinii o prawidłowościach planowanej kwoty długu Powiatu Puckiego na lata 2015 - 2021 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała Nr 122/p121/J/15

w sprawie orzeczenia nieważności badanej uchwały z uwagi na przekroczenie w 2015 roku dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz wskazanie  w załączniku Nr 1 do ww. uchwały wykonania dochodów i wydatków powiatu w wysokościach niezgodnych z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych za 2014 rok

 

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Powiatu Puckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. (61.7 KB)

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Puckiego na rok 2015

uzasadnienie do Uchwały Nr III/16/2014 (84 KB)

zał. nr 1 do uchwały Nr III/16/2014 (100.6 KB)

zał. nr 2 do uchwały Nr III/16/2014 (107.8 KB)

zał. nr 3 do uchwały Nr III/16/2014 (21 KB)

zał. nr 4 do uchwały Nr III/16/2014 (17.9 KB)

zał. nr 5 do uchwały Nr III/16/2014 (81.4 KB)

zał. nr 6 do uchwały Nr III/16/2014 (36.3 KB)

zał. nr 7 do uchwały Nr III/16/2014 (32.9 KB)

zał. nr 8 do uchwały Nr III/16/2014 (27.7 KB)

zał. nr 9 do uchwały Nr III/16/2014 (37.7 KB)

zał. nr 10 do uchwały Nr III/16/2014 (38.6 KB)

 

Uchwała Nr III/17/2014 Rady Powiatu Puckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. (62.6 KB)

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Puckiego na lata 2015 -2021

zał. nr 1 do Uchwały Nr III/17/2014 (50.4 KB)

zał. nr 2 do Uchwały Nr III/17/2014 (123.9 KB)

 

 

Uchwała Nr 070/p121/R/I/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Puckiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

 

 

Uchwała Nr 078/p121/A/I/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 maja 2016 r.

 

w sprawie pozytywnej opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Puckiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Puckiego za 2015 rok

 

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1479
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Markut
Czas wytworzenia: 2014-12-16 14:08:49
Czas publikacji: 2016-05-13 12:19:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak