Wzór formularza oświadczenia majątkowego 

 

 

Wzór formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.odt


Wzór formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.pdf

 

Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego powiatu.odt

 

Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego powiatu.pdf

 

Wzór oświadczenia majątkowego kierownika powiatowej służby, inspekcji lub straży.odt

 

Wzór oświadczenia majątkowego kierownika powiatowej służby, inspekcji lub straży.pdf

 


Liczba odwiedzin : 1786
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Ciskowski
Czas wytworzenia: 2007-03-08 12:12:00
Czas publikacji: 2017-11-09 09:53:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak