Rok 2013 IV kwartał 

 

  

Rb- 27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r. (866.8 KB)


Rb- 28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r. (844.2 KB)


Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec IV kwartału 2013 r.  (1 MB)


Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan na koniec IV kwartału 2013 r. (762.5 KB)


Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r. (519.4 KB)


Informacja o stanie mienia powiatowego na dzień 31.12.2013 r. (1.9 MB)

 


Liczba odwiedzin : 610
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Markut
Czas wytworzenia: 2014-05-26 11:59:51
Czas publikacji: 2014-05-26 11:59:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak