Rok 2011 

 

  

Rb-27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od poczatku roku do dnia 31.12.2011 r. (889.7 KB)


Rb- 28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31.12.2011 R.
 (1.1 MB)


Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan na koniec IV kwartału 2011 r. (768 KB)


Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec IV kwartału 2011 r. (843.4 KB)


Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 r. (566.6 KB)

 

 


Liczba odwiedzin : 624
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Markut
Czas wytworzenia: 2014-05-26 11:50:00
Czas publikacji: 2014-05-26 11:50:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak