Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
GEODEZJA

UWAGA !


2007-06-22 13:33:00
O wywieszeniu ogłoszenia o wykazie nieruchomości

Zarząd Powiatu Puckiego informuje:

2008-05-21 16:43:00
OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Puckiego ogłasza konkurs na członków trzyosobowej Rady Nadzorczej
Spółki z Oraniczoną Odpowiedzialnością  Szpital Pucki w Pucku
2008-06-30 09:59:00
OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Puckiego ogłasza konkurs na Prezesa jednoosobowego Zarządu Społki
z Ograniczoną  Odpowiedzialnością Szpital Pucki w Pucku
2008-06-30 10:12:00
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Puckiego informuje, że w siedzibie:
2008-09-01 14:27:00
SPORZĄDZENIE WYKAZU NIEWRUCHOMOŚCI

SPORZĄDZENIE WYKAZU NIEWRUCHOMOŚCI
2008-10-15 10:01:00
Otwarty konkurs ofert

        Zarząd Powiatu Puckiego
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego w 2009 r.
 
przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
2008-11-17 12:33:00
Seminarium Informacyjne pt. " Podstawy ekonomii społecznej "

Centrum Inicjatyw Obywatelskich serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu puckiego na seminarium informacyjne
                                                                                   pt. „Podstawy ekonomii społecznej”.
 
Na spotkaniu poruszona zostanie tematyka z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych jako podmiotów ekonomii społecznych, w aspekcie prawnym, finansowym oraz zarządzania. 

Spotkanie poprowadzi Marcin Dadel z Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

 Seminarium informacyjne odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pucku, przy ul. 1 maja 16  w godz. 13.00-15.30. 

Pobierz formularz zgłoszeniowy.

 

Wszelkie pytania dotyczące seminarium informacyjnego proszę kierować na adres: malgorzata.krasicka@cio.slupsk.pl lub telefonicznie 059 8402 110.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 Uwaga! Udział w seminarium informacyjnym jest bezpłatny

 zgłoszenie na seminarium (180KB)
2008-11-24 11:28:00
ZARZĄDZENIE MR-ask/08/PW5686

Zasady sprzedaży zezwoleń i warunków korzystania z zezwoleń na połów ryb
2008-12-08 15:01:24
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 Informacja dla mieszkańców Powiatu Puckiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.
2008-12-10 00:59:51