Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi- Ogłoszenie o zamówieniu, ktorego przedmiotem są usługi szkoleniowe dla osób dorosłych w ramach projektu pn. „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zamówienie podzielone jest na 4 Części: 

 

 

Część nr 1. Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych

Część 2. Kurs uprawnień na wózki widłowe

Część 3. Kurs spawania metodą MAG 136

Częśc 4. Kurs spawania metodą TIG 141

 

Ogłoszenie o zamówieniu- dotyczy wszystkich 4 Części zamówienia

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla wszystkich 4 Części

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia- Wzór Umowy dla wszystkich 4 Części

 

Załączniki edytowalne do Części nr 1: Kurs obsługi i konserwacji urzadzeń elektrycznych:

Załacznik nr 3.1- Formularz oferty dla Części 1

Załącznik nr 4.1 - Wykaz osób dla Części 1

 

Załączniki edytowalne do Części nr 2: Kurs uprawnień na wózki widłowe

Załącznik nr 3.2 - Formularz oferty dla Części 2

Załącznik nr 4.2- Wykaz osób dla Części 2

 

Załączniki edytowalne do Części nr 3: Kurs spawania metoda MAG 136

Załącznik nr 3.3 - Formularz oferty dla Części 3

Załącznik nr  4.3- Wykaz osób dla Części 3

 

Załączniki edytowalne do Części nr 4:Kurs spawania metodą TIG 141

Załącznik nr 3.4 - Formularz oferty dla Części 4

Załącznik nr 4.4- Wykaz osób dla Częsci 4

 

Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 14 marca 2018 r., wyjaśnienia i zmiany treści Ogłoszenia

 

Wyjaśnienia 2 treści Ogłoszenia

 

Informacja Zamawiającego o złozonych ofertach

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 1 postępowania: Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 2 postępowania: Kurs uprawnień na wózki widłowe

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejw Części 3 postępowania: Kurs spawania metodą Mag 136

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 4 postępowania: Kurs spawania metodą Tig 141

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 

Liczba odwiedzin : 296
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Tadeusz Matejewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Tadeusz Matejewski
Czas wytworzenia: 2018-03-02 13:10:04
Czas publikacji: 2018-04-16 10:02:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak