Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi- Ogłoszenie o zamówieniu, ktorego przedmiotem są usługi szkoleniowe dla osób dorosłych w ramach projektu pn. „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zamówienie podzielone jest na 10 Części 

 

 

 

Części zamówienia:

Część nr 1: Kurs barmański

Część nr 2: Kurs sprzedawcy/kasjera z obsługą kas fiskalnych i terminala płatniczego

Część nr 3: Kurs planowania i realizacji usług w recepcji

Część nr 4: Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych

Część nr 5: Kurs prawa jazdy kategorii C

Część nr 6: Kurs uprawnień na wózki widłowe

Część nr 7: Kurs spawania metodą Mag 136

Część nr 8: Kurs spawania metoda TIG 141

Część nr 9: Kurs Auto CAD

Część nr10: Kurs specjalisty ds. kadr i płac

 

Informacja o złożonych ofertach

 

Ponowne przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do dnia 05.02.2018r. Doprecyzowanie wyjaśnień treści Ogłoszenia

 

Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do dnia 31.01.2018 r. Wyjaśnienia i zmiany treści ogłoszenia

 

Ogłoszenie o zamówieniu, dotyczy wszystkich 10 Części

 

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla wszystkich 10 Części

 

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia- Wzór Umowy, dla wszystkich 10 Części

Załączniki edytowalne do Części nr 1: Kurs barmański:

Załącznik nr 3.1- Formularz oferty dla Części 1

Załącznik nr 4.1- Wykaz osób dla Częsci 1

 

Załączniki edytowalne do Części nr 2: Kurs sprzedawcy/kasjera z obsługą kas fiskalnych i terminala płatniczego

Załącznik nr 3.2- Formularz oferty dla Części 2

Załącznik nr 4.2- Wykaz osób dla Części 2

 

Załączniki edytowalne do Części nr 3: Kurs planowania i realizacji usług w recepcji:

Załącznik nr 3.3- Formularz oferty dla Części 3

Załącznik nr 4.3- Wykaz osób dla Części 3

 

Załączniki edytowalne do Części nr 4: Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych:

Załącznik nr 3.4- Formularz oferty dla Części 4

Załącznik nr 4.4- Wykaz osób dla Części 4

 

Załączniki edytowalne do Części nr 5: Kurs prawa jazdy kategorii C:

Załącznik nr 3.5- Formularz oferty dla Części 5

Załącznik nr 4.5- Wykaz osób dla Części 5

 

Załączniki edytowalne do Części nr 6: Kurs uprawnień na wózki widłowe:

Załącznik nr 3.6- Formularz oferty dla Części 6

Załącznik nr 4.6- Wykaz osób dla Części 6

 

Załączniki edeytowalne do Części nr 7: Kurs spawania metodą MAG 136

Załącznik nr 3.7- Formularz oferty dla Części 7

Załącznik nr 4.7- Wykaz osób dla Części 7

 

Załączniki edytowalne do Części nr 8: Kurs spawania metodą TIG 141

Załącznik nr 3.8- Formularz oferty dla Części 8

Załącznik nr 4.8- Wykaz osób dla Części 8

 

Załączniki edytowalne do Części nr 9: Kurs Auto CAD

Załącznik nr 3.9- Formularz oferty dla Części 9

Załącznik nr 4.9- Wykaz osób dla Części 9

 

Załączniki edytowalne do Części nr 10: Kurs specjalisty ds. kadr i płac

Załącznik edytowalny nr 3.10- Formularz ofert dla Części 10

Załacznik edytowalny nr 4.10- Wykaz osób dla Części 10

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

Część 1- Kurs Barmński -Informacja wyborze najkorzysrniejszej oferty

 

Część 2- Kurs sprzedawcy/kasjera z obsługą kas fiskalnych i terminala płatniczego -Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Część 3- Kurs planowania i realizacji usług w recepcji -Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Część 5- Kurs prawa jazdy kategorii C -Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Część 9- Kurs Auto Cad-Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Część 10- Kurs specjalistyds. kadr i płac -Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Część 4- Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych, Część 6-Kurs uprawnień na wózki widłowe, Część 7 Kurs spawania metodą MAG 136, Część 8- Kurs spawania metodą TIG 141 -Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Informacja na podstawie art. 138 o ust.4 Ustawy Pzp (o udzieleniu zamówienia w Częściach: 1, 2, 3, 5, 9, 10 i nieudzieleniu zamówienia w Częściach: 4, 6, 7, 8

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 546
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Tadeusz Matejewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Tadeusz Matejewski
Czas wytworzenia: 2018-01-19 18:24:38
Czas publikacji: 2018-03-12 09:57:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak