Przebudowa budynku użyteczności publicznej w zakresie: budowa windy przy internacie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania uzyskanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”, dla projektu pt. „Likwidacja barier architektonicznych w PCKZiU budynku internatu (budynek C) poprzez budowę windy przyściennej.” 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki edytowalne do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ- Wzór Umowy

Decyzja

Załącznik nr 8.1 do SIWZ -Dokumentacja

Załącznik nr 8.2 do SIWZ- STWiORB

Załącznik Nr 8.3 do SIWZ- Przedmiar

 

Informacja zamawiającego na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Pzp

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 279
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Tadeusz Matejewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Tadeusz Matejewski
Czas wytworzenia: 2017-11-27 14:49:01
Czas publikacji: 2017-12-22 12:27:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak