Wersja archiwalna

Informacja o terminie składania wniosków o przyznanie nagód i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

 

 

Zarząd Powiatu Puckiego informuje, że wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe ustanowione na podstawie uchwały nr II/20/2010 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21 grudnia 2010 r., zmienionej uchwałą nr XXIX/203/2017 Rady Powiatu Puckiego z dnia 26 czerwca 2017 r. należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 5 (I piętro) w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. (dotyczy nagród za wyniki sportowe osiągnięte w rok 2017).

Wzór wniosku można pobrać tutaj.

Zgodnie z "Regulaminem zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe":

- nagrody lub wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym - mieszkańcom powiatu puckiego,

- za wybitny wynik sportowy na arenie międzynarodowej uznaje się zdobycie przez zawodnika medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy,

- za wybitny wynik sportowy na arenie krajowej uznaje się zdobycie przez zawodnika medalu na mistrzostwach Polski w sportach olimpijskich lub tytułu mistrza Polski w sportach nieolimpijskich w zawodach organizowanych przez właściwy Polski Związek Sportowy wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Liczba odwiedzin : 223
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Dziewięcin
Czas wytworzenia: 2017-11-07 11:38:15
Czas publikacji: 2018-05-17 21:10:50
Data przeniesienia do archiwum: 2018-05-18