Oświadczenia majątkowe radnych IV kadencji złożone na koniec kadencji 

 

 Brzóska Ireneusz - radny    (3 MB)

Busz Mirosław - radny   (2.3 MB)

Ceszke Brunon - radny  (2.9 MB)

Czerwiński Roman - Przewodniczący Rady Powiatu Puckiego  - oświadczenie złożone do Wojewody

Dettlaff Wojciech - radny   (3.1 MB)

Dzienisz Andrzej - radny  (3.2 MB)

Kohnke Michał - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Puckiego   (3.2 MB)

Kowalski Michał - radny   (2.6 MB)

Kownacka Ewa - radna   (3.2 MB)

Muża Tadeusz - radny   (2.9 MB)

Olszewski Włodzimierz - radny   (2.7 MB)

Rożek Andrzej - radny   (2.5 MB)

Sitkiewicz Andrzej - radny  (3 MB)

Skóra Dariusz - radny   (3.1 MB)

Styn Andrzej - radny  (3 MB)

Szornak Rita - radna  (3.1 MB)

Tomasik Jerzy - radny   (3 MB)

Wiśniewski Zygmunt - radny (2.2 MB)

Zażembłowski Adam - radny   (2 MB)

 

Liczba odwiedzin : 1423
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Pędzisz
Czas wytworzenia: 2014-10-16 08:28:21
Czas publikacji: 2015-04-29 14:53:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak