WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII i KATASTRU 

 

Geodeta Powiatowy Marek Cygiert

 

84-100 Puck ul. Kolejowa 7 (Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, budynek "C")

tel./fax  058 673 28 58 (sekretariat)

e-mail: geodezja@starostwo.puck.pl

 

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tel.  058 673 14 32
Referat Ewidencji Gruntów, tel.  058 673 09 52
Referat Koordynacji Uzgadniania Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, tel.  058 673 41 95

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru realizuje zadania państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej należące do starosty i określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnei kartograficzne.

 

KARTY USŁUG :

 

01_geodezja.pdf (69.07 KB) - Wykonywanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków upoważniających do dokonania wpisu w księdze wieczystej
02_geodezja.pdf (68.88 KB) - Wykonywanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków do celów informacyjnych
03_geodezja.pdf (75.76 KB)
- Przyjmowanie dokumentacji do zasobu
04_geodezjaa.pdf (74.96 KB)
- Wykonanie dokumentacji do celów informacyjnych
05_geodezja.pdf (77.05 KB) - Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
06_geodezja.pdf (77.15 KB)
- Naniesienie projektowanych sieci

 

 
 
 
 
WZORY WNIOSKÓW:
(wnioski i załączniki są w edytowalnym formacie PDF)
 
 
                   
img_P.png       WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW
POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
        POBIERZ...
                   
img_EGiB.png      

WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU
Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

        POBIERZ...
                   
 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW:

Pobierz załącznik
POBIERZ

Pobierz załącznik
POBIERZ

Pobierz załącznik
POBIERZ

Pobierz załącznik
POBIERZ

Pobierz załącznik
POBIERZ

Pobierz załącznik
POBIERZ

Pobierz załącznik
POBIERZ

Pobierz załącznik
POBIERZ

       

 

 

 

     
               
 
 
 
 
WAŻNA INFORMACJA
Dotyczy:
Wzorów wniosków nr 1, 2, 4 i 5 (zamieszconych poniżej)

W związku z wejściem w życie w dniu 12 lipca 2014 r. ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 897), od dnia 12 lipca 2014 r. obowiązują nowe wzory wniosków na udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego określone przez rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 917).
Nowe wnioski zamieszczamy powyżej, są to: P i EGiB, oraz załączniki do nich - P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8.

 

REFERAT EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

1. Wniosek o wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków upoważniających do dokonania wpisu w księdze wieczystej (dokumentacja do celów przewłaszczeniowych) - WZÓR NR 1
2. Wniosek o wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków do celów informacyjnych - WZÓR NR 1
 wniosek do EG druk zm. 20.11.2009 - wzór nr 1 (28 KB)
 wniosek do EG druk zm. 20.11.2009 - wzór nr 1  (82.7 KB)

3. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych dla rzeczoznawcy majątkowego - WZÓR NR 2

Wniosek - dla rzeczoznawców- WZÓR NR 2.doc (30KB)
Wniosek - dla rzeczoznawców- WZÓR NR 2.pdf (60KB)

4. Zgłoszenie zmiany adresu zamieszkania właściciela działki - WZÓR NR 3
zgłoszenie zmiany adresu 2007- WZÓR NR 3.doc (21KB)
zgłoszenie zmiany adresu 2007- WZÓR NR 3.pdf (68KB)

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej - WZÓR NR 4

wniosek do ZUDP - WZÓR NR 4.doc (22KB)
wniosek do ZUDP - WZÓR NR 4.pdf (57KB)


OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ
Wniosek o wykonanie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej  do celów informacyjnych - WZÓR NR 5

 Wniosek - zm. 20.11.09 - wzór nr 5 (28 KB)
 Wniosek - zm. 20.11.09 - wzór nr 5  (72.2 KB)

UWAGA:
Mapy do celów projektowych nalezy zamawiać w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, czyli u geodetów uprawnionych prowadzących działalność gospodarczą.
 
 
 
w sprawie terminów przeprowadzania narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 
w sprawie zaprzestania prowadzenia i aktualizacji mapy zasadniczej w formie analogowej dla niektórych obszarów powiatu puckiego
  
 
SZCZEGÓŁOWE ZADANIA WYDZIAŁU
 
 
• Udostępnianie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków.
• Koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu;
• Zakładanie osnów szczegółowych.
• Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej.
• Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabeli taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
• Prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
• Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
• Wprowadzanie zmian danych objętych ewidencja gruntów i budynków na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz aktów notarialnych.
• Wydawanie odpłatne na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
• Zapewnienie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
• Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
• Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego.
 
 
 

 

UWAGA GEODECI !!!

 

Geodeta Powiatowy w Pucku zaprasza wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz geodetów uprawnionych, działających na terenie powiatu puckiego,

na spotkanie w dniu 24 lipca 2014 r. (czwartek) o godz. 10.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puck przy ul. 10 Lutego 29.

czytaj całość... (59.3 KB)

 
 

Liczba odwiedzin : 33790
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Dziewięcin
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Cygiert
Czas wytworzenia: 2005-06-06 00:00:00
Czas publikacji: 2018-12-11 06:54:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak