Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-17 10:09:24 Ogłoszenia i komunikaty / Ważny komunikat dotyczący Wydziału Komunikacji Marek Gafka Publikacja artykułu
2018-07-17 08:47:14 Starostwa / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie ZoC na dostawę materiałów biurowych oraz tonerów i tuszy Tadeusz Matejewski Archiwizacja artykułu
2018-07-17 08:45:53 Starostwa / Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pucku oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w latach 2017-2019 Tadeusz Matejewski Archiwizacja artykułu
2018-07-17 08:45:32 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Dostawa fabrycznie nowego ambulansu typu B spełniającego wymogi pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego. Tadeusz Matejewski Archiwizacja artykułu
2018-07-17 08:44:58 Starostwa / Postępowanie o równowartości kwoty do 30 tys. EUR _ Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Puckiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Tadeusz Matejewski Archiwizacja artykułu
2018-07-17 08:44:16 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem nowego fabrycznie sprzętu elektronicznego i oprogramowania w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Tadeusz Matejewski Archiwizacja artykułu
2018-07-17 08:43:56 Starostwa / Dostawa dwóch fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych - kolor A3. Zamówienie podzielone jest na dwie części. Tadeusz Matejewski Archiwizacja artykułu
2018-07-17 08:43:20 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Zakup wyposażenia do pracowni Rysunku Technicznego i Pracowni Logistycznej dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7 - sprzętu elektronicznego, oprogramowania oraz zestawu mebli szkolnych, z podziałem na 6 części Tadeusz Matejewski Archiwizacja artykułu
2018-07-17 08:42:56 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i stacjonarnych oraz szyn jezdnych w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. Kolejowej 7B Tadeusz Matejewski Archiwizacja artykułu
2018-07-17 08:42:30 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Zakup wyposażenia do pracowni Rysunku Technicznego i Pracowni Logistycznej dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7 - sprzętu elektronicznego i oprogramowania, z podziałem na 4 części Tadeusz Matejewski Archiwizacja artykułu