Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-18 07:56:47 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-04-17 13:53:41 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-04-17 12:27:39 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-04-17 12:26:15 Starostwa / Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi- Ogłoszenie o zamówieniu usługi szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu pn. „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zamówienie podzielone jest na 9 Części: Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2018-04-17 10:57:42 Pozostałe / Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Puckiego 2018 Marek Gafka Edycja artykułu
2018-04-17 09:49:29 Karty typu B / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-04-17 09:45:47 Obwieszczenia / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-04-16 15:31:49 Pozostałe / Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Puckiego 2018 Marek Gafka Publikacja artykułu
2018-04-16 12:52:24 Rok 2017 - roczne / Rok 2017 - roczne Marzena Pędzisz Publikacja artykułu
2018-04-16 12:47:41 Rok 2017 - IV kwartał / Rok 2017 IV kwartał Marzena Pędzisz Edycja artykułu