Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-20 09:24:29 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-07-20 07:50:33 Nieruchomości / Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puckiego w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w obrębie Parszkowo-Kłanino. Małgorzata Jaks Publikacja artykułu
2018-07-19 13:48:26 Obwieszczenia / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-07-19 13:15:52 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Zakup wyposażenia do Pracowni Rysunku Technicznego, Pracowni Technologii i Pracowni Logistycznej dla PCKZiU w Pucku oraz Pracowni Recepcji Hotelowej, Pracowni Obsługi Gości i Ekspedycji Śniadań i Pracowni Analizy Żywności dla ZSP w Kłaninie, realizowanego w ramach projektu „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego”. Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2018-07-19 12:59:49 Pozostałe / Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w Powiecie Puckim – Etap III" Tadeusz Matejewski Publikacja artykułu
2018-07-19 12:59:49 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Zakup wyposażenia do Pracowni Rysunku Technicznego, Pracowni Technologii i Pracowni Logistycznej dla PCKZiU w Pucku oraz Pracowni Recepcji Hotelowej, Pracowni Obsługi Gości i Ekspedycji Śniadań i Pracowni Analizy Żywności dla ZSP w Kłaninie, realizowanego w ramach projektu „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego”. Tadeusz Matejewski Publikacja artykułu
2018-07-19 07:43:57 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-07-18 11:25:41 Starostwa / Przetarg nieograniczony_zakup wyposażenia do Pracowni Rysunku Technicznego, Pracowni Technologii i Pracowni Logistycznej dla PCKZiU w Pucku oraz Pracowni Recepcji Hotelowej, Pracowni Obsługi Gości i Ekspedycji Śniadań i Pracowni Analizy Żywności dla ZSP w Kłaninie, realizowanego w ramach projektu „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego”. Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2018-07-18 11:24:24 Starostwa / Przetarg nieograniczony_zakup wyposażenia do Pracowni Rysunku Technicznego, Pracowni Technologii i Pracowni Logistycznej dla PCKZiU w Pucku oraz Pracowni Recepcji Hotelowej, Pracowni Obsługi Gości i Ekspedycji Śniadań i Pracowni Analizy Żywności dla ZSP w Kłaninie, realizowanego w ramach projektu „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego”. Tadeusz Matejewski Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2018-07-18 07:55:59 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-07-17 10:30:01 Strona Główna / Marek Gafka Edycja artykułu
2018-07-17 10:19:01 Strona Główna / Marek Gafka Edycja artykułu
2018-07-17 10:17:50 Strona Główna / Marek Gafka Edycja artykułu
2018-07-17 10:15:15 Strona Główna / Marek Gafka Edycja artykułu
2018-07-17 10:09:24 Ogłoszenia i komunikaty / Ważny komunikat dotyczący Wydziału Komunikacji Marek Gafka Publikacja artykułu
2018-07-17 08:47:14 Starostwa / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie ZoC na dostawę materiałów biurowych oraz tonerów i tuszy Tadeusz Matejewski Archiwizacja artykułu
2018-07-17 08:45:53 Starostwa / Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pucku oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w latach 2017-2019 Tadeusz Matejewski Archiwizacja artykułu
2018-07-17 08:45:32 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Dostawa fabrycznie nowego ambulansu typu B spełniającego wymogi pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego. Tadeusz Matejewski Archiwizacja artykułu
2018-07-17 08:44:58 Starostwa / Postępowanie o równowartości kwoty do 30 tys. EUR _ Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Puckiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Tadeusz Matejewski Archiwizacja artykułu
2018-07-17 08:44:16 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem nowego fabrycznie sprzętu elektronicznego i oprogramowania w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Tadeusz Matejewski Archiwizacja artykułu
2018-07-17 08:43:56 Starostwa / Dostawa dwóch fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych - kolor A3. Zamówienie podzielone jest na dwie części. Tadeusz Matejewski Archiwizacja artykułu
2018-07-17 08:43:20 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Zakup wyposażenia do pracowni Rysunku Technicznego i Pracowni Logistycznej dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7 - sprzętu elektronicznego, oprogramowania oraz zestawu mebli szkolnych, z podziałem na 6 części Tadeusz Matejewski Archiwizacja artykułu
2018-07-17 08:42:56 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i stacjonarnych oraz szyn jezdnych w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. Kolejowej 7B Tadeusz Matejewski Archiwizacja artykułu
2018-07-17 08:42:30 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Zakup wyposażenia do pracowni Rysunku Technicznego i Pracowni Logistycznej dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7 - sprzętu elektronicznego i oprogramowania, z podziałem na 4 części Tadeusz Matejewski Archiwizacja artykułu
2018-07-17 08:42:01 Starostwa / Przetarg nieograniczony_zakup wyposażenia do Pracowni Rysunku Technicznego, Pracowni Technologii i Pracowni Logistycznej dla PCKZiU w Pucku oraz Pracowni Recepcji Hotelowej, Pracowni Obsługi Gości i Ekspedycji Śniadań i Pracowni Analizy Żywności dla ZSP w Kłaninie, realizowanego w ramach projektu „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego”. Tadeusz Matejewski Archiwizacja artykułu
2018-07-16 14:03:36 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-07-16 13:29:13 ROK 2018 / Uchwały z XL sesji RPP w dniu 25 czerwca 2018 r. Marzena Pędzisz Publikacja artykułu
2018-07-16 10:17:20 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-07-16 08:52:44 Godziny pracy / Starostwo Powiatowe w Pucku Marek Gafka Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników