Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-20 15:17:39 Starostwa / Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi- Ogłoszenie o zamówieniu usługi szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu pn. „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zamówienie podzielone jest na 9 Części: Tadeusz Matejewski Publikacja artykułu
2018-04-20 08:55:03 Nieruchomości / Ogłoszenie Starosty Puckiego z dnia 11.04.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny ( dot. działki nr 461 oraz nr 465 obręb Ostrowo, k.m. 3, gmina Władysławowo) Marzena Pędzisz Publikacja artykułu
2018-04-19 14:02:50 Zarządzenia starosty Powiatu Puckiego / Zarządzenia Starosty 2018 Marzena Pędzisz Edycja artykułu
2018-04-19 13:57:39 ROK 2018 / Uchwały z XXXVIII sesji RPP w dniu 12 kwietnia 2018 r. Marzena Pędzisz Publikacja artykułu
2018-04-19 13:48:28 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-04-19 10:04:32 Praca / Nabór na stanowisko psycholog w PCPR w Pucku (IV nabór) Marzena Pędzisz Publikacja artykułu
2018-04-19 09:59:58 Oświadczenia majątkowe 2017 / Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne Marzena Pędzisz Edycja artykułu
2018-04-19 08:24:02 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-04-18 10:47:03 Karty typu B / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-04-18 10:43:11 Obwieszczenia / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-04-18 07:56:47 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-04-17 13:53:41 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-04-17 12:27:39 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-04-17 12:26:15 Starostwa / Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi- Ogłoszenie o zamówieniu usługi szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu pn. „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zamówienie podzielone jest na 9 Części: Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2018-04-17 10:57:42 Pozostałe / Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Puckiego 2018 Marek Gafka Edycja artykułu
2018-04-17 09:49:29 Karty typu B / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-04-17 09:45:47 Obwieszczenia / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-04-16 15:31:49 Pozostałe / Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Puckiego 2018 Marek Gafka Publikacja artykułu
2018-04-16 12:52:24 Rok 2017 - roczne / Rok 2017 - roczne Marzena Pędzisz Publikacja artykułu
2018-04-16 12:47:41 Rok 2017 - IV kwartał / Rok 2017 IV kwartał Marzena Pędzisz Edycja artykułu
2018-04-16 11:53:42 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-04-16 10:02:56 Starostwa / Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi- Ogłoszenie o zamówieniu, ktorego przedmiotem są usługi szkoleniowe dla osób dorosłych w ramach projektu pn. „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zamówienie podzielone jest na 4 Części: Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2018-04-16 08:40:51 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-04-16 08:29:43 Plan postępowań 2018 / Plan postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi - 2018 r. Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2018-04-16 08:25:24 Plan postępowań 2018 / Plan postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi - 2018 r. Tadeusz Matejewski Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników