Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-22 15:10:36 Starostwa / Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa budynku użyteczności publicznej w zakresie: budowa windy przy internacie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania uzyskanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”, dla projektu pt. „Likwidacja barier architektonicznych w PCKZiU budynku internatu (budynek C) poprzez budowę windy przyściennej.” Tadeusz Matejewski Publikacja artykułu
2018-01-22 13:12:23 Wykaz zgłoszeń / 2018 Dorota Zyszkiewicz Edycja artykułu
2018-01-19 19:14:01 Starostwa / Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi- Ogłoszenie o zamówieniu, ktorego przedmiotem są usługi szkoleniowe dla osób dorosłych w ramach projektu pn. „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zamówienie podzielone jest na 10 Części Tadeusz Matejewski Publikacja artykułu
2018-01-19 18:25:58 Starostwa / Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi- Ogłoszenie o zamówieniu, ktorego przedmiotem są usługi szkoleniowe dla osób dorosłych w ramach projektu pn. „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zamówienie podzielone jest na 10 Części Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2018-01-19 13:27:15 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Zakup wyposażenia do pracowni Rysunku Technicznego i Pracowni Logistycznej dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7 - sprzętu elektronicznego, oprogramowania oraz zestawu mebli szkolnych, z podziałem na 6 części Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2018-01-19 08:58:40 Strona Główna / Grzegorz Dziewięcin Edycja artykułu
2018-01-19 08:57:09 Wydziały starostwa / WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH Grzegorz Dziewięcin Edycja artykułu
2018-01-19 08:26:42 Nieruchomości / Ogłoszenie Starosty Puckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Aneta Gawrońska Publikacja artykułu
2018-01-18 08:29:42 Wykaz zgłoszeń / 2018 Dorota Zyszkiewicz Edycja artykułu
2018-01-16 09:20:09 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Zakup wyposażenia do pracowni Rysunku Technicznego i Pracowni Logistycznej dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7 - sprzętu elektronicznego, oprogramowania oraz zestawu mebli szkolnych, z podziałem na 6 części Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2018-01-16 09:17:20 Praca / Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Pucku Grzegorz Dziewięcin Publikacja artykułu
2018-01-16 07:34:37 Wydziały starostwa / WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI Grzegorz Dziewięcin Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników