Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-18 15:28:44 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-10-18 15:27:07 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-10-18 12:41:34 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-10-17 14:24:11 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-10-16 12:17:04 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-10-15 10:45:31 Wydziały starostwa / WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-10-15 10:04:07 Pozostałe / Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Puckiego Marek Gafka Publikacja artykułu
2018-10-12 14:08:56 Starostwa / Przetarg nieograniczony: Budowa parkingu wraz z ciągami pieszymi i jezdnymi w ramach Operacji „Parking nad stawem w Pucku – zapomniane miejsce w nowej odsłonie” realizowanej z działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i Spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem administracyjnym Starostwa Powiatowego w Pucku – realizowanym w ramach środków własnych. Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2018-10-12 14:06:12 Starostwa / Przetarg nieograniczony-Wykonanie wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia 2.53- pracowni gastronomicznej w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie w ramach projektu pn. „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4. Kształcenie zawodowe, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer Umowy o dofinansowanie RPPM.04.01.00-22-0014/16-00 Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2018-10-12 14:00:01 Starostwa / Przetarg nieograniczony- Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020” z podziałem na 2 Części Tadeusz Matejewski Edycja artykułu