Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-07-25 14:08:54 Ogłoszenia i komunikaty / Informacja dotycząca znalezionego klucza do samochodu Grzegorz Dziewięcin Publikacja artykułu
2017-07-25 13:34:14 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020” z podziałem na 6 Części Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2017-07-25 13:02:48 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020” z podziałem na 6 Części Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2017-07-25 11:31:48 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020” z podziałem na 6 Części Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2017-07-25 11:25:40 Nieruchomości / Ogłoszenie Starosty Puckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym Marek Gafka Publikacja artykułu
2017-07-24 14:05:06 Obwieszczenia / 2017 Dorota Zyszkiewicz Edycja artykułu
2017-07-24 13:13:00 ROK 2017 / Uchwały z XXIX sesji RPP z dnia 26 czerwca 2017 r. Marzena Pędzisz Publikacja artykułu
2017-07-24 12:04:34 Wykaz zgłoszeń / 2017 Dorota Zyszkiewicz Edycja artykułu
2017-07-24 11:50:11 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Realizacja robót budowlanych w ramach projektu „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego” Zadanie dofinansowane w ramach działania 4.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020” z podziałem na Części: Część 1: Przebudowa budynku B warsztatów Szkolnych oraz remont sali do rysunku technicznego (1 pracownia), w budynku A (szkoła) i sali dydaktycznej (pracownia logistyczna) w budynku C (internat) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Część 2: Budowa łącznika pomiędzy budynkami A i C (budynkiem szkoły i internatem) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2017-07-24 10:53:40 Rok 2017 - I kwartał / Rok 2017 - II KWARTAŁ Marzena Pędzisz Publikacja artykułu