Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-22 13:42:16 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem nowego fabrycznie sprzętu elektronicznego i oprogramowania w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2017-09-22 11:11:28 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem nowego fabrycznie sprzętu elektronicznego i oprogramowania w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2017-09-22 09:16:32 Nieruchomości / Ogłoszenie Starosty Puckiego Aneta Gawrońska Publikacja artykułu
2017-09-21 14:07:23 Starostwa / Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu_„Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim – etap II” Tadeusz Matejewski Publikacja artykułu
2017-09-21 10:14:53 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem nowego fabrycznie sprzętu elektronicznego i oprogramowania w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2017-09-20 19:01:47 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem nowego fabrycznie sprzętu elektronicznego i oprogramowania w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2017-09-20 18:51:06 Starostwa / Przetarg nieograniczony_Dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem nowego fabrycznie sprzętu elektronicznego i oprogramowania w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Tadeusz Matejewski Publikacja artykułu
2017-09-20 13:51:33 Obwieszczenia / 2017 Dorota Zyszkiewicz Edycja artykułu
2017-09-20 13:41:29 Karty typu B / 2017 Dorota Zyszkiewicz Edycja artykułu
2017-09-20 13:15:24 Starostwa / Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020” z podziałem na 6 Części: 1. Część 1: Termomodernizacja budynku A (szkoły) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 2. Część 2: Termomodernizacja budynku B (część administracyjna) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 3. Część 3: Termomodernizacja budynku C (internat) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 4. Część 4: Termomodernizacja Budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego, ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 5. Część 5: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Społecznej w Pucku, ul. A. Majkowskiego 3, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 6. Część 6: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, Lubkowo ul. Długa 50, 84-110 Krokowa oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Tadeusz Matejewski Edycja artykułu