Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-16 14:36:59 Oświadczenia majątkowe 2018 / Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu Puckiego złożone na koniec kadencji Marzena Pędzisz Edycja artykułu
2018-11-16 14:26:00 Oświadczenia majątkowe 2018 / Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu Puckiego złożone na koniec kadencji Marzena Pędzisz Publikacja artykułu
2018-11-16 10:18:15 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-11-16 10:08:32 Wykaz zgłoszeń / 2018 Magdalena Ciskowska-Szlaga Edycja artykułu
2018-11-15 11:15:10 Starostwa / Przetarg nieograniczony-Wykonanie wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia 2.53- pracowni gastronomicznej w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie w ramach projektu pn. „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4. Kształcenie zawodowe, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer Umowy o dofinansowanie RPPM.04.01.00-22-0014/16-00 Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2018-11-15 10:59:31 Ogłoszenia i konkursy na realizację zadań publicznych / Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu puckiego w 2019 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej Grzegorz Dziewięcin Publikacja artykułu
2018-11-15 10:25:48 Ogłoszenia i komunikaty / Zawiadomienie Starosty Puckiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków: Karwia, Ostrowo, Jastrzębia Góra, Rozewie, Tupadły, Chłapowo i Chałupy (przedłużenie terminu do 26.11.2018 r.) Marzena Pędzisz Publikacja artykułu
2018-11-15 00:00:00 Ogłoszenia i komunikaty / Komunikat dotyczący skróconego czasu przyjmowania interesantów przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów dnia 30 sierpnia 2018 r. Marzena Pędzisz Edycja artykułu
2018-11-14 13:49:11 Starostwa / Przetarg nieograniczony, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. Ust. 8 ustawy. Pzp, którego przedmiotem jest: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni kształcenia praktycznego w PCKZiU, w Pucku z podziałem na 7 Części. Tadeusz Matejewski Edycja artykułu
2018-11-14 13:43:09 Starostwa / Przetarg nieograniczony, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. Ust. 8 ustawy. Pzp, którego przedmiotem jest: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni kształcenia praktycznego w PCKZiU, w Pucku z podziałem na 7 Części. Tadeusz Matejewski Edycja artykułu