Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_„Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku w ramach projektu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-02-03 15:05:41
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku w ramach projektu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.- „Kurs spawania metodą MAG 136 oraz metodą TIG 141”

2017-02-07 13:46:18
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu w trybie ZoC na dostawę materiałów biurowych oraz tonerów i tuszy

2017-01-24 15:13:14
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu_„Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim – etap II”

2017-10-31 12:39:44
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8, numer sprawy: WZ.272.1.21.2015. Nazwa zadania: Usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Puckiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego, zgodnie z ustawa Prawo o ruchu drogowym.

2015-08-28 13:34:07
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy Pzp - art, 4 pkt 8_Realizacja działań związanych z promocją diagnostyki i profilaktyki oraz promocją projektu pn. "Wyposażenie Szpitala im. Franciszka Żaczka w Pucku w nowy sprzęt"

2015-11-24 10:42:25
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8, numer sprawy: WZ.272.1.20.2015. Nazwa zadania: Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej.

2015-08-20 11:33:18
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8, numer sprawy: WZ.272.2.5.2015. Nazwa zadania: Wykonanie prac remontowych w obiektach Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. Orzeszkowej 5, ul. 1 Maja 13 oraz ul. Kolejowej 7B

2015-07-17 12:31:45
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczajacej progu stosowania ustawy Pzp - art. 4 pkt 8_Realizacja usług szkoleniowych w ramach projektu pn. „Wyposażenie Szpitala im. Franciszka Żaczka w Pucku w nowy sprzęt”

2015-10-29 13:35:52
Postepowanie na usługi społeczne_„Organizacja staży i praktyk zawodowych w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z podziałem na XXV Części

2017-02-23 13:15:41